Ymweld ag Eryri

alt=

Llwybr Craig y Ddinas

Pellter:

Amser:

Gradd:

Tirwedd:

Dechrau/Diwedd:

Parcio:

Côd Post:

Map Perthnasol:

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

Golygfa 360 Panorama

Craig y Ddynas 360 Panoramic View

 • Llwybr Craig y Ddinas

  1. Trowch i’r dde wrth fynd allan o’r maes parcio a dilynwch y ffordd gul sy’n arwain syth ymlaen trwy ddwy giât.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  2. Yn y caeau ar y dde i chi mae olion sawl cyfnod ar y tir gan gynnwys olion systemau caeau ac aneddiadau hynafol. Ymysg y caeau mae yno siambr gladdu Neolithig, twmpathau cerrig llosg o’r Oes Efydd, cutiau cynhanesyddol, dau grŵp o gutiau Rhufein-Brydeinig a nifer o gutiau hirsgwar canoloesol ac ôl-ganoloesol. Mae’r dystiolaeth hon o’r nifer helaeth o aneddiadau yn profi y bu’r ardal hon yn fan delfrydol ar gyfer ein hynafiaid.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  3. Ewch yn eich blaen ar hyd y ffordd ac yn fuan byddwch yn mynd heibio adfeilion Cors-uchaf ar y chwith i chi, ac ar ddiwrnod braf mae golygfeydd gwych o’r mynyddoedd a’r môr o’r fan hon.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  4. Yn fuan byddwch yn cyrraedd dwy giât. Ewch trwy’r giât ar y dde ac mae’r ffordd yn gwyro’n syth i’r dde. Pan fydd y ffordd yn gwyro i’r chwith gallwch weld Craig y Ddinas ar y dde i chi yn y pellter, ac y tu ôl i’r fryngaer, cefnen Llawlech.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  5. Mae’r ffordd yn dringo’n araf tuag at lethrau Moelfre. Ewch trwy’r giât ac ymhen 500m ewch trwy giât arall ac yna byddwch wedi cyrraedd y tir mynediad agored.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  6. Cerddwch ar hyd y ffordd am tua 500m ac yna trowch i’r dde ac anelwch i’r de-orllewin tuag at gamfa sy’n croesi wal garreg sydd tua 300m i ffwrdd. Gall y rhan yma fod yn wlyb a garw ar brydiau.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  7. Ewch dros y gamfa ac ewch tuag at fryngaer Craig y Ddinas sydd ond tua 300m i ffwrdd.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  8. Pan fyddwch wedi cyrraedd y fryngaer mwynhewch y golygfeydd anhygoel ac ewch am dro o gwmpas y fryngaer. O’r mynediad i’r fryngaer ar yr ochr ddwyreiniol, cerddwch i lawr y llwybr ac archwiliwch olion yr hen dai crynion ar y tir fwy gwastad islaw’r gaer.