Ymweld ag Eryri

alt=

Bwlch Drws Ardudwy

Pellter:

Amser:

Gradd:

Tirwedd:

Dechrau/Diwedd:

Parcio:

Côd Post:

Map Perthnasol:

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

 • Bwlch Drws Ardudwy

  1. Dechreuwch eith taith drwy ddilyn yr arwydd i’r dde allan o’r maes parcio ar hyd y ffordd raean.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  2. O gwmpas 200m, ewch i’r chwith ar y cyffordd cyntaf ar y ffordd raean.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  3. Byddwch yn ymwybodol o’r anifeiliaid wrth fynd heibio Graigddu Isa far eich dde. Parhewch i’r chwith o’r ffermdy a chroesi’r bont yn syth o’ch blaen.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  4. Yn fuan mi welwch arwydd ar eich dde tuag at Bwlch Tyddiad, parhewch i ddilyn llwybr Bwlch Drws Ardudwy.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  5. Ar ôl 200m pellach, dilynwch y llwybr i’r dde gan fynd heibio’r giât.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  6. Ar ôl ychydig ewch syth ymlaen gan basio’r troad ar eich dde.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  7. Parhewch ar y trac am oddeutu 1km.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  8. Ar y groesffordd nesaf ewch i’r chwith gan ddilyn arwydd Bwlch Drws Ardudwy.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  9. Ar ôl 200m trowch i’r dde gan ddilyn arwydd Bwlch Drws Ardudwy.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  10. Parhewch ar y llwybr am oddeutu 350m.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  11. Ewch trwy’r giât i Warchodfa Natur Genedlaethol y Rhinogydd. Mae’r tirwedd yn fwy garw ac yn wlypach dan draed yma.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  12. Ar ôl tua 600m, trowch i’r chwith tua 50m o’r wal gerrig.

 • BwlchDrwsArdudwy

  13. Parhewch i fyny’r bwlch yn y gefnen.

 • BwlchDrwsArdudwy

  14. Ar ben yr allt, dilynwch y llwybr i lawr ac ar ôl tua 750m, dringwch dros y ffens gan ddefnyddio’r grisiau a ddarparwyd.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  15. Dilynwch y llwybr ar hyd ymyl y blanhigfa cyn cyrraedd camfa, ewch drosdi a dilyn y llwybr i’ch chwith.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  16. Parhewch ar y llwybr drwy’r blanhigfa am 500m nes dod at gyffordd. Trowch i’r chwith i ddilyn trac llydan.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  17. Yn fuan mi ddewch ar draws gyffordd, cymerwch y troad i’r dde a cherdded y llwybr lawr sy’n dilyn yr afon.

 • Bwlch Drws Ardudwy

  18. Ar ôl 500m mi ewch heibio rhaeadr fechan ar eich chwith (Pistyll Gwyn). Ar ôl 500m pellach mi gyrhaeddwch cyffordd-T, trowch i’r chwith a dilyn y llwybr yn ôl i’r maes parcio.