Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Llwybrau Cymedrol

Mae nifer o’r llwybrau cymedrol yma yn rhai cylchol ac yn amrywio o deithiau byr, ychydig o oriau i rai hirfaith. Maent yn gyfle gwych i weld Parc Cenedlaethol Eryri heb orfod mentro allan ar rai o’r llwybrau mwyaf heriol. Er bod y teithiau yma yn llai o sialens, gall y tirwedd amrywio ym mhob lleoliad. Wrth fentro allan byddwch yn barod ar gyfer tir fferm, llwybrau anwastad, ffyrdd tarmac, nentydd, corsydd a rhannau serth. Mae’r teithiau yma yn addas ar gyfer yr holl deulu. Mae esgidiau cerdded da a dillad addas yn cael ei argymell.

Cwm Idwal

Cwm Idwal, Ogwen - Llwybr Cymhedrol

Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i holl aelodau'r cyhoedd i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol. Rydym wedi gweithio'n galed er mwyn ceisio cadw cydbwysedd rhwng cadw ymwelwyr draw o'r ardaloedd poblogaidd a sicrhau bod trigolion yn gallu ymarfer corff o'u haelwydydd tra bod canllawiau'r llywodraeth yn caniatau hyn. Mae hyn yn cynnwys; Yr Wyddfa, Cader Idris, 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy.

Pellter: 3 milltir - 5Km

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)