Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Amodau Dan Draed Eryri

Mae’r adroddiad yma yn cael ei gyflawni yn rheolaidd trwy fisoedd y gaeaf gan Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri ac yn rhoi gwybodaeth arwyddol o’r amodau rhew/eira dan draed trwy Eryri gyfan.

Cofiwch, mae mynydda yn weithgaredd sydd â pheryglon cynhenid. Pan fyddwch allan yn y mynyddoedd dylech fod yn ymwybodol o, a derbyn y peryglon hyn gan gymryd cyfrifoldeb am eich penderfyniadau eich hunan, paratoi’n drylwyr a mwynhau’r antur!

fallai bydd rhaid cyfarpar ychwanegol pan yn cerdded yr ucheldiroedd yn y gaeaf ac mae’n bwysig eich bod yn paratoi yn drwyadl er mwyn cerdded y mynyddoedd yn saff. Gellir canfod mwy o wybodaeth ar www.mountainsafe.co.uk.

Adroddiad Diweddaraf - 18 Chwefror 2020 14.00pm

PrintioArdal - Yr Wyddfa

Dyddiad - 18 Chwefror
Amser - 14.00pm
Eira Uwchben - 750 metres
Adroddiad Gan - Snowdon Warden


Llwybr Gymerwyd

Llwybr Pen y Gwryd

Amodau

  • Ardaloedd clytiog o eira mewn mannau.
  • Ardaloedd o luwch eira ysgafn.
  • Mae dyfnder eira yn cynyddu gyda uchder.
  • Pentwr o eira ar ben y llwybr.
  • Darnau o'r llwybrau wedi rhewi.
  • Mae yna darn o eira caled ar top y darn igam ogam wrth Bwlch Glas.

Offer Hanfodol

Mae'r canlynol yn restr o git ychwanegol sydd ei angen yn seiliedig ar yr amodau presennol

  • Cit safonol y gaeaf yn hanfodol.
  • Argymhellir defnyddio caib rhew a chramponau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'n tywyllu am 17.30

Adroddiadau wedi'u Harchifo

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)