Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Amodau Dan Draed Eryri

Mae’r adroddiad yma yn cael ei gyflawni yn rheolaidd trwy fisoedd y gaeaf gan Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri ac yn rhoi gwybodaeth arwyddol o’r amodau rhew/eira dan draed trwy Eryri gyfan.

Cofiwch, mae mynydda yn weithgaredd sydd â pheryglon cynhenid. Pan fyddwch allan yn y mynyddoedd dylech fod yn ymwybodol o, a derbyn y peryglon hyn gan gymryd cyfrifoldeb am eich penderfyniadau eich hunan, paratoi’n drylwyr a mwynhau’r antur!

Efallai bod angen cyfarpar ychwanegol pan yn cerdded yr ucheldiroedd yn y gaeaf ac mae’n bwysig eich bod yn paratoi yn drwyadl er mwyn cerdded y mynyddoedd yn saff. Gellir canfod mwy o wybodaeth ar www.mountainsafe.co.uk.

Adroddiad Diweddaraf - 20 Ebrill 2021 12.00pm

Printio

Ardal - Yr Wyddfa

Dyddiad - 20 Ebrill
Amser - 12.00pm
Eira Uwchben -
Adroddiad Gan - Snowdon Warden


Llwybr Gymerwyd

Llwybr Pen y Gwryd

Amodau

  • Dim rhew na eira ar y llwybrau
  • .

Offer Hanfodol

Mae'r canlynol yn restr o git ychwanegol sydd ei angen yn seiliedig ar yr amodau presennol

Gwybodaeth Ychwanegol

Adroddiadau wedi'u Harchifo

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)