Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Street View 2016

Dychwelodd y Google Trekker i Eryri yn Hydref 2016. Mae ystod llawer ehangach bellach i'w weld ar-lein diolch i dechnoleg Street View.

Ers lansio “Street View” yn 2007, bu Google yn teithio ar hyd ac ar led y byd yn tynnu lluniau panoramig 360◦ o strydoedd y byd, ond ddwy flynedd yn ôl, wedi i’r cwmni ddechrau defnyddio Google Trekker i fentro i lefydd oedd yn anhygyrch i gerbydau, ychwanegwyd 11 o lwybrau Eryri at yr adnodd gan gynnwys llwybrau’r Wyddfa sy’n eich arwain at olygfa gorau’r DU. Yna yn 2016, unwaith eto gyda chydweithrediad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, cofnodwyd 17 o lwybrau o’r newydd.

Gyda phecyn 22kg ar eu cefnau a glôb yn cynnwys 15 camera uwch eu pennau, bu gwirfoddolwyr a staff yr Awdurdod yn cofnodi golygfeydd o Eryri ar gyfer Google Street View. Y tro hwn fodd bynnag, aethpwyd ati i gofnodi amrywiaeth ehangach o lwybrau yn y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys rhai sy’n addas i deuluoedd ac eraill yn addas ar gyfer pawb.

Islaw mae fidio byr yn hysbysebu'r ystod ehangach o lwybrau gafodd eu dogfennu gan y Google Trekker y tro yma:-

Y llwybrau diweddaraf i’w cofnodi yw:

 • Llyn Tegid, Y Bala - De
 • Llyn Tegid, Y Bala – Gogledd
 • Tomen y Mur
 • Abergwyngregyn - Rhaeadr Fawr
 • Llwybr Llanfairfechan
 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan
 • Llyn Dinas
 • Llwybr Ianws
 • Crimpiau
 • Lôn Las Ogwen (Ogwen i Gapel Curig)
 • Llwybr Cynwch
 • Llwybr Cnicht
 • Llwybr Pren Traeth Benar
 • Llwybr Craig y Ddinas
 • Llwybr Llyn Traws
 • Llwybr Afon a Llyn, Y Bala
 • Cylchdaith Croesor

Mae blas isod o Lwybr Pren Traeth Benar, mae posib clicio er mwyn cyrchu gwefan Google a gweld llawer mwy o'n hardaloedd bendigedig.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)