Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Google Trekker

Mae nifer o’n wardeiniaid a’n gwirfoddolwyr triw wedi bod yn helpu llwytho lluniau o rai o lefydd mwyaf anghysbell Eryri i wefan Google Street View, drwy gerdded o amgylch y Parc gan wisgo Google Trekker ar eu cefnau.

Mae’r Google Trekker yn gyfarpar sy’n mesur pedair troedfedd o uchder, yn pwyso 22 cilogram ac yn tynnu lluniau 360 gradd bob 2.5 eiliad drwy 15 camera gwahanol. Mae’r dechnoleg yn galluogi cerddwyr i ddigideiddio llwybrau cerdded yn yr un modd ag y mae Google Street View yn galluogi defnyddwyr i weld lluniau 360 gradd o strydoedd a ffyrdd.

Llwybr Watkin, Yr Wyddfa

Llwybr Watkin, Yr Wyddfa (© APCE)

Cariwyd y Trekker i fyny pob un o brif lwybrau’r Wyddfa ac i gopa Cadair Idris, holl fawredd Cwm Idwal, pob cam o Lôn Gwyrfai ac ar hyd aber afon Mawddach.

Google Street View

Mae’r llwybrau bellach yn fyw ar wefan Google Street View

I ddilyn taith y Google Trekker o amgylch Eryri, gwyliwch y ffilm isod.

Os ydych am ddringo uchelfannau mynyddig Eryri neu gerdded ar hyd yr arfordir, afonydd a’r traethau, darllenwch ein tudalen Cyngor ar Ddiogelwch.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)