Ymweld ag Eryri

Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn

alt=

Llwybr Pren Llyn Cwellyn

Mae'r llwybr pren hygyrch yma wedi ei leoli ar lan Llyn Cwellyn.

Beth am ymweld â’r safle bendigedig hwn ar lan Llyn Cwellyn yng ngogledd y Parc Cenedlaethol? Arweinia llwybr pren gwastad yn hamddenol trwy goedlan fach fendigedig ar lan y llyn gan gynnig golygfeydd trawiadol o Lyn Cwellyn a Mynydd Mawr i un cyfeiriad, a’r Wyddfa i’r cyfeiriad arall.

Pam Tylwyth Teg?

Mae’n beth cyffredin iawn yng Nghymru i straeon am Dylwyth Teg fod yn gysylltiedig â llynnoedd, ac nid yw Llyn Cwellyn yn eithriad.

Disgynnodd bugail ifanc o Fetws Garmon dros ei ben a’i glustiau mewn cariad

a thylwythen deg a oedd yn byw yn Llyn Cwellyn. Cipiodd y llanc y dylwythen deg, ac ymhen hir a hwyr cytunodd y dylwythen deg i’w briodi, ar yr amod na fyddai’n ei chyffwrdd â haearn. Pe byddai’n gwneud hynny, byddai’n dychwelyd i’r llyn at ei phobl ei hun. Bu’r ddau’n byw’n ddedwydd iawn gyda’u gilydd am flynyddoedd lawer - yr oedd y fferm yn llewyrchus a ganwyd iddynt ddau o blant. Un diwrnod, wrth i’r pâr fynd ati i ddal ceffyl i’w werthu yn y ffair taflodd y gŵr ffrwyn am ben y ceffyl, ond wrth wneud hynny fe gyffyrddodd darn haearn y ffrwyn â boch ei wraig. Mewn chwinciad, yr oedd ei wraig wedi diflannu yn ôl i’r llyn. Ni welwyd mohoni eto, oni bai am un noson, pan ddaeth y dylwythen deg at ffenestr ei gŵr i ofyn iddo ofalu’n dyner am ei phlant.

Pellter: Tua 450m o lwybr hygyrch

Esgyniad:

Gradd: Llwybr Mynediad i Bawb

Dechrau/Diwedd: Maes Parcio Llyn Cwellyn ar yr A4085 rhwng Rhyd Ddu a Betws Garmon (SH 564 551)

Parcio: Maes Parcio Llyn Cwellyn

Côd Post: LL54 7YS

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL17 (Yr Wyddfa a Dyffryn Conwy)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

Yma ac acw ar hyd y llwybr ceir byrddau picnic hygyrch lle cewch aros i ymlacio a mwynhau’r olygfa. Pwy a wyr, efallai y gwelwch chi Dylwyth Teg!

Cyfleusterau - Maes parcio talu ac arddangos, toiled hygyrch, byrddau picnic hygyrch.

Cludiant cyhoeddus - Gwasanaeth Bws S4 Caernarfon-Pen y Pass (via Waunfawr, Beddgelert). Am fwy o fanylion ewch i www.traveline.cymru neu ffoniwch eu rhif rhadffôn 0800 464 0000.

 • Llwybr Pren Llyn Cwellyn

  1. Llwybr Pren Llyn Cwellyn

 • Llwybr Pren Llyn Cwellyn

  2. Llwybr Pren Llyn Cwellyn

 • Llwybr Pren Llyn Cwellyn

  3. Llwybr Pren Llyn Cwellyn

 • Llwybr Pren Llyn Cwellyn

  4. Llwybr Pren Llyn Cwellyn

 • Llwybr Pren Llyn Cwellyn

  5. Llwybr Pren Llyn Cwellyn

 • Llwybr Pren Llyn Cwellyn

  6. Llwybr Pren Llyn Cwellyn

 • Llwybr Pren Llyn Cwellyn

  7. Llwybr Pren Llyn Cwellyn

 • Llwybr Pren Llyn Cwellyn

  8. Llwybr Pren Llyn Cwellyn

 • Llwybr Pren Llyn Cwellyn

  9. Llwybr Pren Llyn Cwellyn

 • Llwybr Pren Llyn Cwellyn

  10. Llwybr Pren Llyn Cwellyn