Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn

alt=

Llwybr Foel Ispri, Dolgellau

Ar y llwybr hwn, gallwch fwynhau golygfeydd trawiadol o aber yr afon Mawddach oddi ar un o lwybrau uchaf Cymru sy’n addas i gadeiriau olwyn. Mae tua 300 metr o lwybr addas i gadeiriau olwyn.

Mae’r llwybr cyhoeddus yn cario ymlaen o’r man lle daw’r llwybr hygyrch i ben ond nid yw’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Pellter: 300m o lwybr hygyrch

Esgyniad:

Gradd: Llwybr Mynediad i Bawb

Dechrau/Diwedd: Maes parcio Foel Ispri ger Llanelltyd, Dolgellau (SH 698 200)

Parcio: Maes parcio Foel Ispri

Côd Post: LL40 2TU

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL23 (Cader Idris a Llyn Tegid)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

Cyfleusterau:
Lle parcio cyfyngedig, bwrdd picnic hygyrch, mainc.

Sut i gyrraedd yno?
Ar yr A496 o Ddolgellau i Abermaw trowch i'r dde i gyfeiriad Taicynhaeaf pan ddowch at groesffordd (mae'r drofa i'r chwith yn mynd â chi dros Bont Llynpenmaen). Gyrrwch i fyny'r ffordd gul a throwch i'r dde pan fydd y ffordd yn fforchio. (Y côd post agosaf yw LL40 2TU - yna cadwch i’r dde pan fydd y ffordd yn fforchio). Mae rhannau o’r ffordd o’r briffordd at Foel Ispri yn hynod o gul gyda rhai ochrau serth. Does dim llawer o fannau pasio arni, felly byddwch angen bod yn yrrwr digon hyderus i yrru am yn ôl ar hyd ffordd gyfyng iawn pe byddai angen.

 • Llwybr Foel Ispri, Dolgellau

  Llwybr Foel Ispri, Dolgellau (© APCE)

 • Llwybr Foel Ispri, Dolgellau

  Llwybr Foel Ispri, Dolgellau (© APCE)

 • Llwybr Foel Ispri, Dolgellau

  Llwybr Foel Ispri, Dolgellau (© APCE)

 • Llwybr Foel Ispri, Dolgellau

  Llwybr Foel Ispri, Dolgellau (© APCE)

 • Golygfan Llwybr Foel Ispri

  Golygfan Llwybr Foel Ispri (© APCE)