Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn

alt=

Llwybr Dôl Idris

Beth am dro hamddenol mewn parcdir hardd ar odre Cadair Idris yn ne'r Parc Cenedlaethol?

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi datblygu dros 1.25 cilometr o lwybr hygyrch yn y llecyn arbennig hwn.

Cyfleusterau
Maes parcio, toiledau, toiled hygyrch, byrddau picnic hygyrch, Canolfan Ymwelwyr ac Ystafell De (tymhorol).

Cludiant Cyhoeddus
Gwasanaeth Bws Rhif 30. Am fwy o fanylion ewch i www.traveline-cymru.org.uk neu ffoniwch 0871 200 22 33

Pellter: Tua 1.25kn o lwybr hygyrch

Esgyniad:

Gradd: Llwybr Mynediad i Bawb

Dechrau/Diwedd: Maes Parcio Dôl Idris, Talyllyn ar y B4485 (ger y gyffordd i'r A487, SH 732 115)

Parcio: Maes Parcio Dôl Idris

Côd Post: LL36 9AJ

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL23 (Cader Idris a Llyn Tegid)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

Rhoddwyd y tir hwn i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gan Mr Ivor Idris ar ddechrau'r 1980au. Teulu Ivor Idris oedd yn cynhyrchu'r diodydd ysgafn adnabyddus 'Idris' ac mae olion yr hen labordy a ddefnyddiwyd i'w gweld ar y safle hyd heddiw.

Yn ystod 2004 cyflawnodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phartneriaeth Llwybrau Ucheldir Eryri lawer iawn o welliannau i'r safle yn cynnwys gwella'r llwybr, adeiladu pont a gwaith tirlunio. Agorwyd y llwybr yn swyddogol ym mis Gorffennaf 2004 gan yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC.

Dair blynedd yn ddiweddarach yn 2007, gydag arian gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, cyflawnodd yr Awdurdod waith datblygu ychwanegol ar y safle ac ychwanegwyd dolen 645 metr o lwybr hygyrch at y llwybr gwreiddiol.

 • Llwybr Dôl Idris

  Llwybr Dôl Idris (© APCE)

 • Llwybr Dôl Idris

  Llwybr Dôl Idris (© APCE)

 • Llwybr Dôl Idris

  Llwybr Dôl Idris (© APCE)

 • Llwybr Dôl Idris

  Llwybr Dôl Idris (© APCE)