Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn

alt=

Llwybr Pren Traeth Benar, Harlech

Saif y llwybr hwn ger y traeth, rhwng Harlech ac Abermaw. Mae'r llwybr yn arwain o'r maes parcio i'r traeth.

Ystyrir hwn yn un o draethau harddaf yr ardal, ac mae’n hygyrch i bobl o bob gallu corfforol. Mae Traeth Benar o fewn Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Morfa Dyffryn.

Pellter: Tua 200 metr

Esgyniad:

Amser:

Gradd: Llwybr Mynediad i Bawb

Dechrau/Diwedd: Maes parcio Morfa Dyffryn (SH 572 224)

Parcio: Maes parcio Morfa Dyffryn

Côd Post: LL44 2RX

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL18 (Harlech, Porthmadog a Bala)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

Llwybr pren yw hwn, yn ymestyn rhwng y maes parcio a’r traeth. Mae’r llwybr yn wastad ac yn ddigon llydan i gadair olwyn neu goets plentyn. Gall tywod hel ar y traeth, gan ei gwneud yn anodd i gadeiriau olwyn a choetshis basio dros y tywod yn hamddenol.

  • Llwybr Pren Traeth Benar

    Llwybr Pren Traeth Benar (© APCE)

Nodyn ar Ddiogelwch

Cyn mentro allan ar y mynyddoedd, darllenwch ein Cyngor ar Ddiogelwch ar y Mynydd.

Cofiwch