Ymweld ag Eryri

alt=

Bala - Taith Llyn, Afon a Thref

Pellter:

Amser:

Gradd:

Tirwedd:

Dechrau/Diwedd:

Parcio:

Côd Post:

Map Perthnasol:

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

 • Bala

  1. Ewch at y llwybr tarmac sydd tu ôl i’r Swyddfa Wardeiniaid ar lan Llyn Tegid. Mae nifer o ffyrdd mynediad i fyny o’r maes parcio.

 • bala

  2. Daliwch i gerdded ar hyd lan y llyn. Cymrwch sedd ar y meinciau ar eich dde er mwyn amsugno’r golygfeydd trawiadol ar draws y llyn tuag at gyfeiriad Llanuwchllyn.

 • bala

  3. Yn fuan, mi ddewch ar draws Hawl Tramwy Cyhoeddus ar eich chwith. Parhewch yn eich blaen i’r dde ar hyd y llwybr.

 • bala

  4. Cadwch i’r dde wrth basio’r caeau rygbi ar eich ochr chwith.

 • bala

  5. Eto, parhewch i’r dde pan fyddwch yn cyrraedd ffordd am ryw 150 medr nes cyrraedd y briffordd.

 • bala

  6. Croeswch y ffordd yn ofalus ac ewch drwy’r giat ar hyd y clawdd llifogydd. Dilynwch y clawdd yr holl ffordd heibio i’r man mae’r afon Tryweryn yn cwrdd â’r afon Dyfrdwy.

 • bala

  7. Ewch trwy’r giat mochyn, croeswch y ffordd yn ofalus ac ewch drwy’r giat yr ochr arall a dilyn y llwybr i’r chwith.

 • bala

  8. Dilynwch y llwybr nes y byddwch yn cyrraedd giat ger y bont ar y briffordd. Trowch i’r chwith a dilyn y palmant drwy stryd fawr Y Bala.

 • bala

  9. Trowch i’r chwith lawr Stryd Aran a cherdded yn syth yn eich blaen.

 • bala

  10. Pan ddaw’r ffordd i ben, trowch i’r dde gan ddilyn cyfarwyddiadau’r postyn ar ben y lôn tuag at Lyn Tegid.

 • bala

  11. Dilynwch y llwybr nes cyrraedd giat fychan. Gallwch fynd trwy’r giat a pharhau drwy’r cae nes cyrraedd y llwybr ar lan y llyn, neu ddilyn y llwybr tarmac i’r chwith a wnaiff eich arwain at lan y llyn.

 • bala

  12. Ar ôl dychwelyd at lwybr glan y llyn, trowch i’r dde a’i ddilyn yn nôl at faes parcio Llyn Tegid.