Ymweld ag Eryri

Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn

alt=

Llwybrau Mynediad i Bawb

Os yw hygyrchedd a pellter yn ffactor, yna dylai’r teithiau hygyrch yma ateb eich gofynion. Gallwch gerdded ar hyd Llwybr Mawddach neu gymryd taith fer ar hyd llwybr pren Traeth Benar. Yr hyn sy’n uno’r llwybrau yma yw eu bod i gyd wedi eu dylunio gyda hygyrchedd mewn golwg. Mae’r teithiau yma yn gymharol fyr o ran pellter ac mae rhannau yn addas ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn. Maent hefyd yn addas ar gyfer pramiau. Mae Llwybr Mawddach yn le delfrydol i feicwyr ac yn cael ei adnabod fel un o lwybrau gorau Prydain. Mae’r rhan fwyaf o’r teithiau yma yn cynnwys cyfleusterau gerllaw megis meysydd parcio, byrddau picnic a toiledau.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)