Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cerdded yn Eryri

Diweddariad Coronafeirws

Mae Cymru oll mewn cyfnod o gyfyngiadau symud (lefel rhybudd 4). Mae teithio wedi'i gyfyngu i deithiau hanfodol yn unig.

Helpwch ni i warchod y Parc Cenedlaethol trwy ddilyn y canllawiau diweddaraf.

Rhagor o wybodaeth ar ganllawiau diweddaraf Coronafeirws


DIWEDDARIAD 7 Ionawr 2021 - CAU MEYSYDD PARCIO AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

Yn sgil y nifer cynyddol o bobl sy’n anwybyddu canllawiau Llywodraeth Cymru i beidio â theithio yn ddiangen mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi penderfynu cau ei holl feysydd parcio tra bo Cymru dan fesurau cyfyngiadau Lefel 4.

Yng Nghymru nid oes cyfyngiad o ran pa mor aml gaiff pobl fynd allan i ymarfer, ond rhaid dechrau a gorffen ymarfer o’r cartref.

Darllenwch y datganiad llawn.

Mae Eryri yn le gwych i ddod i gerdded ac mae gennym rwydwaith o lwybrau ar gyfer pobl o bob gallu. P'un a’i esgyn i ucheldiroedd Yr Wyddfa yw eich uchelgais neu gerdded ar un o lwybrau hamddenol yr arfordir, rydych yn siwr o gael golygfeydd godidog a thirlun amrywiol.

Mae’r tirlun ei hun yn amrywio o fynyddoedd garw, traethau tywynnog hir i lynnoedd ac afonydd clir. Mae’r Parc Cenedlaethol yn parhau i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau ar gyfer cerddwyr o bob gallu.

Er mwyn gweld manylion y llwybrau sy'n cael eu hyrwyddo ar ein gwefan, cliciwch ar un o'r marcwyr ar y map isod, neu defnyddiwch y dolenni ar y dde.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)