Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Harlech Castle

alt=

Tomen y Mur

Diweddariad Covid-19 23:03: Mae safle Tomen y Mur site ar gau nes hysbysir yn wahanol.

Tomen y Mur

Tomen y Mur (© APCE)

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gytundeb rheoli gyda pherchennog Tomen y Mur, sy’n safle gwerth ei weld. Mae rhan o'r wal gerrig wedi'i hailgodi i'w huchder llawn, gydag atgynhyrchiad o un o'r meini canwriad a ddarganfuwyd ar y safle.

Ewch i'n tudalen cerdded Tomen y Mur am ragor o wybodaeth

Lleoliad

Oddi ar yr A470 rhwng Blaenau Ffestiniog a Thrawsfynydd.

Tâl Mynediad

Nid oes tâl mynediad.

Oriau Agor

Ar agor trwy'r flwyddyn.