Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Harlech Castle

alt=

Abaty Cymer

Abaty Cymer

Abaty Cymer (© APCE)

Mae’r eglwys fechan a rhan o’r clwysty yn dal i sefyll ac mae rhai o’r cerrig nadd cynnar wedi’u hymgorffori yng ngherrig ffermdy’r Vanner. Un o’r darganfyddiadau oedd hen floc angori ac mae’n bosib felly mai ar gwch y cludwyd y deunyddiau i godi’r Abaty.

Ymhellach i fyny’r afon mae olion hen faglau a ddefnyddiwyd mae’n debyg i ddal pysgod i arlwyo byrddau’r Mynaich. Yn y 19eg ganrif daethpwyd o hyd i gwpan a phatan arian cain, eto o’r Abaty ac a guddiwyd gan y Mynaich adeg diddymu’r Mynachlogydd mae’n siwr.

Lleoliad

Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Abaty Cymer ar yr A470 rhwng Dolgellau a Llanelltyd.

Tâl Mynediad

Nid oes tâl mynediad.

Oriau Agor

Mae’r oriau agor yn amrywio trwy gydol y flwyddyn. Cysylltwch â CADW am fwy o fanylion.

Cysylltu

Ffôn: 01443 336000

Gwefan: www.cadw.wales.gov.uk