Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Harlech Castle

alt=

Castell Cricieth

Castell Cricieth

Castell Cricieth (© CADW)

Yn dilyn goresgyniad 1282-3, cipiwyd y castell gan Edward I a sefydlodd Edward fwrdeistref Seisnig yng Nghricieth. Yn 1404, ymosododd byddin Owain Glyndŵr ar Gastell Cricieth a chymryd rheolaeth trosto. Dyma arwain at ddirywiad graddol y castell a’r bwrdeistref hyd y G19, pan ddaeth Cricieth yn gyrchfan gwyliau poblogaidd.

Lleoliad

Saif Castell Cricieth ar fryn uwchben Stryd y Castell. Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio ar ochr y stryd, neu gellir parcio yn y meysydd parcio talu ac arddangos ger y traeth ac yng nghanol y dref.

Tâl Mynediad

Mae tâl mynediad.

Oriau Agor

Mae’r oriau agor yn amrywio trwy gydol y flwyddyn. Cysylltwch â CADW am fwy o fanylion.

Cysylltu

Ffôn: 01443 336000

Gwefan: www.cadw.wales.gov.uk