Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Harlech Castle

alt=

Castell Conwy

Castell Conwy

Castell Conwy (© CADW)

Yn 1401, meddianwyd Castell Conwy gan Gwilym ap Rhys ap Tudur o Benmynydd (cefnder Owain Glyndŵr). Yn ddiweddarach, yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr, gofalwyd am Gastell Conwy gan yr Archesgob John Williams ar ran Brenin Siarl I, ond newidiodd John Williams ei liwiau yn ystod y Rhyfel Cartref a helpodd y Seneddwyr i feddiannu’r castell yn 1647.

Yn 1826, adeiladwyd Pont Telford yng Nghonwy, gyda Phont Diwb Stephenson i ddilyn hynny yn 1847. Roedd y ddau strwythur yma yn cysylltu’r castell gyda’r tir mawr ac yn hwyluso mynediad i’r castell.

Erbyn 1865, bwrdeistref Conwy oedd yn gyfrifol am y Castell, ond newidiodd hynny yn 1984, pan ddaeth Cadw yn gyfrifol amdano.

Lleoliad

Saif Castell Conwy ar lan yr afon Conwy. Gellir parcio yn y maes parcio talu ac arddangos gerllaw.

Tâl Mynediad

Mae tâl mynediad.

Oriau Agor

Mae’r oriau agor yn amrywio trwy gydol y flwyddyn. Cysylltwch â CADW am fwy o fanylion.

Cysylltu

Ffôn: 01443 336000

Gwefan: www.cadw.wales.gov.uk