Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Harlech Castle

alt=

Castell Carndochan

Castell Carndochan

Castell Carndochan (© APCE)

Eto, i bob golwg nid yw’r twr yng Ngharndochan wedi’i godi ar yr un pryd â gweddill y castell, naill ai’n gynt neu’n ddiweddarach. Lledawgrymir bod y safle hwn wedi’i amddiffyn mewn cyfnod cynhanesyddol. Byddai’n lleoliad delfrydol i gaer ac yn wir darganfuwyd glain gwydr addurnedig o’r Oes Haearn ar y waun y tu draw i’r ffos nadd gerrig.

Carn Dochan – Euros Bowen

Cymreigiad o graig
yng ngwely’r mynydd
ar enw Carn Dochan.

Castell yn niogelwch
y Tywysogion
yn gorwedd ar Garn Dochan.

Cen yn gwrlid
gwyrdd a choch
dros dymhorau Carn Dochan.

Y brodiad aur
y cerrig gwyn
yn cadw erchwyn Carn Dochan.

Euros Bowen (1904-88)

Awdur a bardd toreithiog a fu’n rheithior yn Llanuwchllyn am gyfnod. Roedd yn fardd arloesol, a fu’n enwog am arbrofi gyda mesurau a themâu amrywiol ar gyfer ei gerddi. Cred rhai bod ei waith yn rhy anodd i’w ddeall ac o’r herwydd, caiff ei gofio fel un o ffigyrau mwyaf dadleuol Llenyddiaeth Gymraeg.