Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Harlech Castle

alt=

Castell Caernarfon

Caernarfon Castle

Castell Caernarfon (© CADW)

Hyd heddiw, gwelir tyrrau wythonglog Castell Caernarfon yn codi uwch y Fenai, ac mae cerrig amryliw y tyrrau, sydd wedi’u gosod yn llorweddol, yn adleisio steil rhai caerau Rhufeinig lleol, gan adlewyrchu gweledigaeth ymerodraethol Edward I. Mae muriau tref Caernarfon yn gysylltiedig â’r castell ac yn mesur 734 metr o hyd. Adferwyd y castell a muriau’r dref yn y G19 ac yn 1986, cyhoeddwyd Castell Caernarfon a muriau’r dref yn Safle Trefadaeth y Byd.

Lleoliad

Saif Castell Caernarfon ar lan yr Afon Menai yng nghanol y dref.

Tâl Mynediad

Mae tâl mynediad.

Oriau Agor

Mae’r oriau agor yn amrywio trwy gydol y flwyddyn. Cysylltwch â CADW am fwy o fanylion.

Cysylltu

Ffôn: 01443 336000

Gwefan: www.cadw.wales.gov.uk