Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Harlech Castle

alt=

Safleoedd Hanesyddol

Mae'r cestyll a adeiladwyd gan dywysogion rhyfelgar yn ystod y 13eg ganrif yn cynnwys Castell y Bere (ger Abergynolwyn), Castell Dolwyddelan a Chastell Dolbadarn (Llanberis). Fe'u cipiwyd gan y Normaniaid wrth i Edward 1 gychwyn ar ei goncwest o Gymru tua diwedd y ganrif.

Adeiladwyd Castell Harlech yn ystod y 13eg ganrif, ac mae'n debyg mai'r castell hwn, o blith holl gestyll Brenin Edward 1af, sydd yn y lleoliad mwyaf trawiadol. Adeiladwyd ei gaerau cadarn yn Harlech, Conwy a Chaernarfon a Biwmares (Ynys Môn) er mwyn darostwng tiroedd gogledd Cymru a oedd newydd eu goresgyn.

Castell Conwy

Castell Conwy

« mwy o fanylion

Castell Dolwyddelan

Castell Dolwyddelan

« mwy o fanylion

Cymer Abbey

Abaty Cymer

« mwy o fanylion

Castell Carndochan

Castell Carndochan

« mwy o fanylion

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

« mwy o fanylion

Castell Harlech

Castell Harlech

« mwy o fanylion

Castell Cricieth

Castell Cricieth

« mwy o fanylion

Castell y Bere

Castell y Bere

« mwy o fanylion

Castell Dolbadarn

Castell Dolbadarn

« mwy o fanylion

Yr Ysgwrn

Yr Ysgwrn

« mwy o fanylion

Tomen y Mur

Tomen y Mur

« mwy o fanylion