Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Llogi Tramper

Be’ ydi ‘Tramper’ - sgwter symudedd sydd wedi'i ddylunio'n arbennig i fod yn addas ar gyfer pob math o dir ydi'r Tramper, ac fe ellir ei ddefnyddio oddi ar y ffordd a hyd yn oed ar dir garw, mwd a glaswellt. Mae'n gerbyd cadarn iawn, mae'r llyw yn ysgafn ac yn fanwl gywir gyda daliant (syspensiwn) wedi'i deilwra, sy'n ei wneud yn hawdd i'w drin ac yn gyffyrddus i reidio arno. Mae'n galluogi pobl sydd â nam symudedd i gael profi cefn gwlad; ac i fynd gyda ffrindiau a theulu pan fydda' nhw'n mynd allan i gerdded.

Tramper ar Lôn Gwyrfai (© APCE)

Tramper ar Lôn Gwyrfai (© APCE)

Llogi’r Tramper – Mae'r Tramper ar gael i'w ddefnyddio ar gyfer unrhyw un sy'n ei chael hi'n anodd cerdded oherwydd nam symudedd. Cyn i chi ddefnyddio'r Tramper bydd angen i chi ddod i gael sesiwn ymgyfarwyddo er mwyn gwybod sut i ddefnyddio'r cerbyd hwn, a bydd hynny'n cynnwys sesiwn friffio ar ddiogelwch ac yn bwysicach fyth, cewch ei yrru gydag aelod o staff wrth law wrth i chi gael y profiad cyntaf. Y nod yw i chi deimlo'n ddiogel ac yn hyderus wrth ddefnyddio'r Tramper cyn i chi fynd ag o allan am reid eich hun.

Gofynnwn yn garedig i chi archebu'r Tramper o leiaf 4 wythnos ymlaen llaw. Bydd hyn yn ein galluogi i drefnu bod y Tramper yn cael ei ddanfon a'i gasglu ar yr un diwrnod o ddechrau / gorffen unrhyw lwybrau hygyrch yn y Parc Cenedlaethol. Sylwch yn garedig nad yw'n bosibl darparu'r Tramper am ddiwrnodau olynol ar gyfer yr un-un defnyddiwr.

Ar hyn o bryd rydym yn darparu'r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim i ddefnyddwyr.

I gael mwy o wybodaeth neu i holi ynghylch defnyddio'r Tramper, cysylltwch â:

Etta Trumper Swyddog Gwirfoddoli a Lles APCE
e-bost: etta.trumper@eryri.llyw.cymru
Ffôn: 01766 772 215 / 07584 443 919

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)