Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Blaenau Ffestiniog

Sut i Gyrraedd

Ar y lôn
Lleolir Blaenau Ffestiniog ar yr A470, rhwng Dolwyddelan a Dolgellau. Os fyddwch yn teithio i Flaenau ar hyd yr A487, naill ai o gyfeiriad Porthmadog neu Ddolgellau, gallwch droi am yr A496 am Flaenau Ffestiniog ger Maentwrog, trwy ddilyn arwydd ‘Blaenau Ffestiniog a Betws y Coed’.

Stesion drên agosaf
Blaenau Ffestiniog.

Arosfa bws agosaf
Yn y dref. Arosfa bws National Express / X32 agosaf ym Maentwrog neu Borthmadog.

Mynediad i’r Pentref

  • Mae yna bafinau isel gydag arwyneb cyffyrddol mewn nifer o lefydd drwy’r dref.
  • Ceir toiledau cyhoeddus hygyrch ger y Ganolfan Groeso
  • Mae yna fannau parcio hygyrch yn y meysydd parcio ger y stesion (maes parcio Stesion) a ger y Ganolfan Groeso (maes parcio Diffwys).
  • Ceir platfform gyda stribyn cyffyrddol yn y stesion drên.
  • Mae yna arwyneb cyffyrddol heb bafin isel ar rai palmentydd.

Cyfleusterau

Parcio ceir
Ceir mannau parcio Bathodyn Glas ym meysydd parcio Blaenau Ffestiniog.

Toiledau cyhoeddus
Ceir toiledau cyhoeddus hygyrch o eiddo Cyngor Sir Gwynedd yn y maes parcio ger Canolfan Groeso A.P.C.E. (maes parcio Diffwys). Mae angen goriad RADAR i agor drws y toiled hwn.

Cyfleusterau Eraill
Fferyllfa, Meddygfa, siopau, banc, ciosg ffonio, arhosfa bws, gorsaf drên, gwestai, tafarndai, caffis a thai bwyta.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)