Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Beddgelert

Sut i Gyrraedd

Ar y lôn
Saif Beddgelert ar yr A4085 o Gaernarfon a’r A498 o Fetws y Coed.

Stesion drên agosaf
Porthmadog neu Benrhyndeudraeth.

Arosfa bws agosaf
Yn y pentref. Mae’r arosfa bws National Express / X32 agosaf ym Mhorthmadog.

Hygyrchedd Beddgelert

  • Mae’r prif bont yng nghanol y pentref yn gyfyng iawn ar gyfer cadeiriau olwyn a choetshis.
  • Saif pont llai ger yr ysgol, sy’n cysylltu dwy ochr y pentref. Pont ddigon llydan ar gyfer cadeiriau olwyn a choetshis, ac mae arwyneb addas arni. Dylid cymryd gofal o un darn byr o’r llwybr sydd yn serth.
  • Meysydd parcio hygyrch.
  • Rhai gwestai, siopau a chaffis hygyrch.
  • Mae llwybr Gelert, o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn llwybr hygyrch sy’n dilyn yr afon.

Cyfleusterau

Parcio ceir
Mae yna 3 man parcio hygyrch ym maes parcio A.P.C.E. ger y Ganolfan Groeso. Mae gan y cyngor faes parcio cyhoeddus, sydd heb ei farcio, tros y bont, i gyfeiriad Caernarfon. Does dim mannau parcio Bathodyn Glas yn y maes parcio hwn.

Mynediad i’r Ganolfan Groeso
Mae'r Ganolfan Groeso hon yn agor yn ddyddiol rhwng y Pasg a Diolchgarwch ac o ddydd Gwener hyd ddydd Sul tros y Gaeaf. Am ragor o wybodaeth am amseroedd agor y ganolfan, ffoniwch (01766) 890615. Lleolir y drws ffrynt ar dir gwastad a cheir yno ddarpariaeth ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw. Saif y cownter wrth uchder o c.800mm. Darperir copïau print bras a sain ‘Eryri’ yn y ganolfan.

Toiledau cyhoeddus
Mae toiledau cyhoeddus o eiddo Cyngor Sir Gwynedd ger yr afon (angen goriad RADAR), ceir toiledau hygyrch o eiddo APCE yn Rhyd Ddu (angen goriad RADAR) a Phen y Pas (ddim angen goriad RADAR).

Mynediad i lwybrau
Taith cylch yn dilyn yr afon yw Taith Gelert – y llwybr a gwblhawyd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 2006. Mae’r llwybr yn llydan, gydag arwyneb addas ar gyfer cadeiriau olwyn a choetshis. Yma cewch wybod rhagor o chwedl Gelert – ci Llywelyn Fawr, a enwyd y pentref ar ei ôl.

Cyfleusterau Eraill
Dim cyfleusterau meddygol (Porthmadog neu Benrhyndeudraeth yw’r agosaf). Swyddfa Bost, Eglwys, siopau, parc, caffis, gwestai, siop hufen iâ.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)