Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Trefi a Phentrefi

Aberdyfi

Aberdyfi

Pentref glan môr ym mae Ceredigion yw Aberdyfi, gyda thraeth hyfryd a llu o weithgareddau dŵr i ddiddanu. Mae yno ystod o siopau difyr, Canolfan Groeso APCE, gwestai a bwytai o’r safon uchaf, a golygfeydd godidog o’r bae.

« mwy o fanylion
Beddgelert

Beddgelert

Pentref hardd, heb ei ddifetha, ym mynyddoedd Eryri yw Beddgelert. Mae’n bentref bychan a chyfeillgar sydd yn cynnig amrediad eang o fwynderau, gan gynnwys cyfleusterau llety da, siopau anghyffredin, Canolfan Groeso APCE ac atyniadau hanesyddol. Enwyd y pentref ar ôl Gelert, ci Llywelyn Fawr.

« mwy o fanylion
Betws y Coed

Betws y Coed

Pentref yng nghysgod y coed yw Betws y Coed, a arferai fod yn gyrchfan ar gyfer artistiaid yr Oes Fictoria. Ceir yno ddigonedd o westai, caffis, tai bwyta, a siopau ac mae llwybrau cerdded a beicio mynydd dirifedi yn yr ardal. Dyma fan aros hanesyddol y goets fawr ar y daith o Lundain i Gaergybi, ac yng Nghanolfan Groeso Awdurdod y Parc Cenedlaethol cewch fwynhau arddangosfeydd amrywiol a ffilm 'Ehediad tros Eryri' sy'n cychwyn o Fetws y Coed.

« mwy o fanylion
Blaenau Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog

Tref chwarel yng nghysgod y Moelwynion yw Blaenau Ffestiniog. Mae llwybrau cerdded di-ri yn yr ardal, gan gynnwys Tomen y Mur, Cwm Cynfal a Chwm Orthin. Am ragor o wybodaeth am y llwybrau hyn, holwch yng Nghanolfan Groeso Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Dyma gymuned glos iawn, gyda band pres yr Oakeley a chorau meibion y Moelwyn a’r Brythoniaid yn clymu’r gymdeithas. Mae Ceudyllau Llechwedd a’r trên bach o Flaenau Ffestiniog i Borthmadog yn atyniadau poblogaidd iawn i’r ardal.

« mwy o fanylion
Dolgellau

Dolgellau

Tref marchnad hanesyddol yng nghysgod Cadair Idris yw Dolgellau. Mae arwyddocâd hanesyddol dwys yn perthyn iddi a cheir yno doreth o adeiladau sydd yn adlewyrchu ei hynafiaeth. O'r herwydd mae mynediad i nifer o’r adeiladau yn gyfyngedig. Dolgellau yw cartref y Sesiwn Fawr bob mis Gorffennaf ac mae’r dref yn ganolfan pysgota o’r radd flaenaf.

« mwy o fanylion
Harlech

Harlech

Tref hanesyddol ym mae Tremadog yw Harlech, ac yno mae un o draethau harddaf yr ardal. Yn Harlech, saif un o gestyll mawreddog Edward I a adeiladwyd yn y G13, a go brin y byddwch yn meddwl am Harlech heb gofio chwedl Branwen - yn sicr, mae’r ardal hon â’i gwreiddiau yn ddwfn mewn hanes. Cred rhai fod enw’r dref yn deillio o ‘ar lech’, sef ‘ar silff’ ac o edrych ar ddaearyddiaeth y dref, nid anodd yw credu hynny. Saif y dref ar ddwy lefel, ac oherwydd natur serth Harlech, mae mynediad i’r dref ei hun yn gyfyngedig. Serch hynny, mae nifer o rinweddau i fynediad yr ardal er enghraifft y llwybr cyhoeddus at draeth Harlech.

« mwy o fanylion

Map Trefi a Phentrefi (© APCE)

Map Trefi a Phentrefi (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)