Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Bro Gelert

Nifer o Filltiroedd: 21 o filltiroedd

Man Cychwyn: Llyn Cwellyn (SH 564 551)

Man Gorffen: Plas Tan y Bwlch (SH 653 405)

Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch (© Glyn Davies)

Y Daith

1. Cychwynnwch eich taith o Lyn Cwellyn (SH 564 551), a saif rhwng pentrefi Rhyd Ddu (SH 565 535) a Betws Garmon (SH 545 565). Mae yna lwybr pren drwy’r goedlan ar lan y llyn, sef Llwybr Ianws, sydd yn hygyrch ac yn gyfle i brofi rhai o olygfeydd mwyaf bendigedig Eryri. Ceir cyfleusterau sydd yn addas i bawb ger y Llyn, a bydd y llwybr yn cael ei ymestyn yn ystod Gaeaf 2007-8.

2. Dilynwch yr A4085 i Feddgelert (SH 595 485).

3. Ger y bont yng nghanol pentref Beddgelert, cewch ddilyn Llwybr Gelert, sydd yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ar hyd yr afon. Dyma lwybr llydan a gwastad, sydd yn arwain at fedd Gelert, ci Llywelyn Fawr.

4. Trowch i’r dde er mwyn ymweld â’r bedd ei hun neu gallwch ddilyn y llwybr hyd y bont nesaf a chroesi’r bont er mwyn dychwelyd i’r pentref ar hyd y llwybr ar ochr draw yr afon.

5. Ym mynwent Eglwys y Santes Fair ym Meddgelert, gallwch ymweld â bedd y bardd enwog, Syr T.H. Parry-Williams. Mae rhan gyntaf y fynwent yn addas i bawb, ond mae yna step uchel yn arwain at y rhan o’r fynwent sydd y tu hwnt i’r Eglwys. Dyma leoliad y bedd. Ni ellir mynd â chadeiriau olwyn i’r rhan yma o’r fynwent.

6. Gadewch bentref Beddgelert ar hyd yr A498, sydd yn dilyn yr afon Glaslyn, i gyfeiriad Porthmadog. Trowch oddi ar y lôn ym Mhont Aberglaslyn, gan fynd heibio pentref Nantmor, ac i Lanfrothen (SH 625 415) ar hyd yr A4085. Trowch i’r chwith cyn cyrraedd y siop a dilynwch y ffordd drwy bentref Rhyd ar y B4410.

7. Ar y lôn yma, byddwch yn mynd heibio Llyn Mair (SH 652 412). Mae yna nifer cyfyngedig o fannau parcio ger y llyn, a dyma fan cychwyn nifer o lwybrau cerdded lleol. Mae yna goedlan brydferth a diddorol iawn o amgylch y llyn ac mae’n gyrchfan ar gyfer amrywiaeth o adar. Adeiladwyd y llyn gan W.E.Oakeley, perchennog Plas Tan y Bwlch, er mwyn cyflenwi trydan i’r Plas, ac fel anrheg i’w ferch, Mair, ar ei phen blwydd yn un ar hugain.

8. Dilynwch y lôn i lawr at yr Oakeley Arms, gan droi i mewn i Blas Tan y Bwlch cyn cyrraedd y dafarn. Mae yna gyfleusterau hygyrch yn nhŷ a gerddi Plas Tan y Bwlch.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)