Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Toiledau Cyhoeddus

Isod mae map o'r holl gyfleusterau toiledau ym Mharc Cenedlaethol Eryri a'r ardaloedd cyfagos. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal a chadw rhai o'r cyfleusterau toiled yn y Parc Cenedlaethol, ac mae cyfleusterau toiled eraill sydd hefyd i'w gweld ar y map hwn yn cael eu cynnal gan Gyngor Conwy a Chyngor Gwynedd. (Mae pob gwladwriaeth yn nodi pa gorff llywodraethu sy'n goruchwylio'r cyfleuster penodol hwnnw)

Ar hyn o bryd mae holl doiledau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cael eu hagor.

Mae toiledau Cyngor Gwynedd hefyd wedi ailagor i'r cyhoedd, i gael mwy o wybodaeth gweler gwefan Cyngor Gwynedd. 

Mae rhan fwyaf o doiledau Cyngor Conwy wedi ailagor i’r cyhoedd, i gael mwy o wybodaeth gweler gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Dewch o hyd i'r Toiledau Cyhoeddus agosaf gan ddefnyddio ein map rhyngweithiol o Toiledau Cyhoeddus yn Eryri.

Toiledau Cyhoeddus sydd yn eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri:

* Mae angen goriad RADAR i agor y toiledau cyhoeddus hygyrch hyn.

Lleoliad Hygyrch? Cyfeirnod Grid
Dôl Idris Ydi SH 732 115
Llanfihangel y Pennant (Tymhorol) Ydi SH 675 085
Llangywer Ydi SH 905 325
Morfa Dyffryn (Tymhorol) Ydi SH 628 614
Morfa Mawddach (Tymhorol) Ydi SH 572 224
Nant Peris* (Tymhorol) Ydi SH 605 585
Penmaenpool Ydi SH 695 185
Pont Bethania Ydi SH 627 507
Rhyd Ddu Ydi SH 565 525
Saith Groesffordd Ydi SH 746 213
Ty Nant Ydi SH 995 444
Canolfan Wardeiniaid Llyn Tegid Ydi SH 923 357
Canolfan Wardeiniaid Ogwen Ydi SH 648 603
Canolfan Wardeiniaid Pen y Pass Ydi SH 647 556
Cae Garnedd Ydi SH 845 403

Toiledau Cyhoeddus sy'n Eiddo i Gyngor Sir Gwynedd:

* * Mae angen goriad RADAR i agor toiledau hygyrch Cyngor Sir Gwynedd.

Lleoliad Hygyrch? Cyfeirnod Grid
Corris Na SH 699 004
Pennal Na SH 699 004
Wharf, Aberdyfi Ydi SN 614 959
Rec Ground, Tywyn Ydi SH 585 006
Sinema, Tywyn Ydi SH 588 009
Bryncrug Na SH 677 068
Abergynolwyn Na SH 676 067
Penrhyn Drive South Fairbourne Ydi SH 568 283
Fairbourne Station Na SH 616 128
Trawsfynydd Ydi SH 707 356
Ganllwyd Na SH 727 243
Marian, Dolgellau Ydi SH 727 179
Harbwr Abermaw Ydi SH 615 154
Prom y Gogledd, Abermaw Na SH 603 170
Cwrt Cambrian, Abermaw Ydi SH 611 158
Talybont Na SH 114 225
Dyffryn Ardudwy Na SH 587 232
Llanbedr Na SH 586 268
Llandanwg Ydi SH 568 283
Bron y Graig, Harlech Ydi SH 582 309
Castell Harlech (Tymhorol) Ydi SH 580 313
Queen’s, Harlech Na SH 580 314
Min y Don, Harlech (Tymhorol) Na SH 573 316
Beddgelert Ydi SH 589 480

Toiledau Cyhoeddus sy'n Eiddo i Gyngor Sir Conwy:

* * Mae angen goriad RADAR i agor toiledau hygyrch Cyngor Sir Conwy.

>
Lleoliad Hygyrch? Cyfeirnod Grid
Betws Y Coed (Cae Llan) Yes SH 794 564
Betws Y Coed (Pont y Pair) Yes SH 791 566
Capel Curig Yes SH 720 581
Dolwyddelan Yes SH 734 524
Penmachno No SH 789 505
Rowen No SH 758 719
Trefriw Yes SH 781 630
Ysbyty Ifan No SH 841 488

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)