Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Meysydd Parcio

Meysydd parcio sydd yn eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri:

Lleoliad Fannau Parcio Bathodyn Glas Cyfeirnod Grid
Llyn Tegid 4 SH 921 355
Dolfair 3 SH 588 481
Pont Bethania 0 SH 627 507
Nantgwynant Viewpoint 0 SH 658 542
Cwellyn 2 SH 564 551
Rhyd Ddu 0 SH 571 526
Saith Groesffordd 0 SH 746 213
Ty Nant 0 SH 698 153
Morfa Dyffryn 2 SH 572 224
Nant Peris 0 SH 607 582
Pen y Pass 1 SH 647 556
Ogwen 1 SH 648 603
Llanelltyd 0 SH 719 193
Croesor 0 SH 632 447
Llanfihangel y Pennant 0 SH 673 088
Dôl Idris 2 SH 730 115
Llangower 0 SH 903 321
Cae Llan 6 SH 794 565
Y Stablau, Betws y Coed 2 SH 795 566
Penmaenpool 2 SH 695 185
Morfa Mawddach 0 SH 628 614
Capel Curig 0 SH 720 583
Chwarel Ddu 0 SH 722 521
Llanycil 0 SH 917 351
Cregennen 0 SH 657 143
Panorama 0 SH 624 166
Sychnant Pass 0 SH 757 768
Aberangell 0 SH 847 100
Tyddyn y Briddell 0 SH 640 986
Farchynys 0 SH 662 185
Allt Fawr Lay-by 0 SH 615 259
Cwm Cynfal 0 SH 735 417
Trefeddian Lay-by 0 SH 596 972
Bont y Wernddu 0 SH 715 183
Bwlch y Groes 0 SH 913 240
Cae Garnedd 0 SH 845 403
Coed Felin Blwm 0 SH 790 611
Crimea Pass 0 SH 701 489
Fiddler’s Elbow 0 SH 678 189
Llanuwchllyn 0 SH 880 298
Llyn y Dywarchen 0 SH 561534
Llynnau Mymbyr Lay bys 0 SH 708 576
Soflan 0 SH 827 573

Meysydd Parcio sydd yn Eiddo i Gyngor Sir Gwynedd:

Lleoliad Fannau Parcio Bathodyn Glas Cyfeirnod Grid
Station, Blaenau Ffestiniog 3 SH 705 455
Diffwys, Blaenau Ffestiniog 3 SH 705 455
Y Marian, Dolgellau 3 SH 725 175
Marian Cefn 0 -
Main Car Park, Aberdyfi 8 SN 615 965
Penhelig, Aberdyfi 4 SN 625 965
Bron y Graig Uchaf, Harlech 0 SH 585 315
Bron y Graig Isaf, Harlech 3 SH 585 315
Min y Don, Harlech 3 SH 585 315
Pont y Pair, Betws y Coed 4 SH 795 565
Y Grin, Y Bala 3 SH 925 365
Stryd y Plase, Y Bala 3 SH 925 365
Y Traeth, Llandanwg 2 SH 568 283
Black Patch, Abermaw 0 SH 615 155
Ffordd Jubilee, Abermaw 3 SH 615 155
Prif faes parcio, Abermaw 3 SH 615 155

Meysydd Parcio sydd yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

Lleoliad Fannau Parcio Bathodyn Glas Cyfeirnod Grid
Pont y Pair, Betws y Coed 6 SH 791 568

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)