Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Cynhwysedd Cymdeithasol

Mae nifer o wahanol resymau pam fod pobl yn wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn anodd iddynt fwynhau'r hyn sydd gan Eryri i’w gynnig.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn ymroddedig i geisio lleihau'r rhwystrau hyn.

Yn 2006 cyhoeddodd ei Gynllun Cydraddoldeb Anabledd cyntaf. Yn 2012, mewn ymateb i Ddyletswyddau ychwanegol roddwyd gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddodd yr Awdurdod ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol a Strategaeth Tlodi Plant.

Rhwydwaith Ffonau Symudol

Er mwyn sicrhau eich bod yn gwybod ble gellir defnyddio eich ffonau symudol o fewn ffiniau'r Parc, rydym wedi cynnwys dolenni i'r prif ddarparwyr rhwydweithi yma:

Three - www.three.co.uk

Vodafone - www.vodafone.co.uk

02 - www.o2.co.uk

EE - www.ee.co.uk

Ffyrdd Trafnidiaeth Cyhoeddus

Mae nifer o ffyrdd trafnidiaeth cyhoeddus yn addas ar gyfer teithwyr anabl o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Am fwy o wybodaeth am ffyrdd trafnidiaeth cyhoeddus yn Nghymru, ewch i gwefan Traveline Cymru a chlicio ar 'Teithio gydag anabledd'.

Cludiant Cymunedol

Mae nifer o grwpiau yn cynnig cludiant cymunedol yn Eryri, gan gynnwys:

O Ddrws i Ddrws - 01758 721 777

CYMROD - 01758 614 311

The Red Cross - 01248 351 103

Barbara Bus Gwynedd - 01766 522 756

CIL De Gwynedd - 01766 514 249

Conwy Community Transport - 01492 585068 glyncct@gmail.com

Gallwch hygyrchu y wefan cludiant cymunedol er mwyn canfod mwy o ddarparwyr.

Gwybodaeth Gwyliau i'r Anabl

MAe'r wefan yma wedi ei theilwro at ymwelwyr sydd a phob math o anableddau ac anhawsterau symudedd (nid defnyddwyr cadeiriau olwyn yn unig) er mwyn rhoi gwybodaeth briodol ar lety, atyniadau, gweithgareddau a llwybrau er mwyn gallu dewis gwyliau addas ar gyfer anghenion unigolion. Rydym yn gobeithio y byddwch yn ei ganfod yn ddefnyddiol er mwyn cynllunio gwyliau neu hyd yn oed ddiwrnod allan!

Gwefan - www.disabledholidayinfo.org.uk

Gwybodaeth Bellach

Os ydych angen mwy o wybodaeth neu os hoffech wneud unrhyw sylw ar adran 'Eryri i bawb' cysylltwch â ni:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol,
Penrhyndeudraeth,
Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 770 274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)