Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Llwybrau Hygyrch

Os yw hygyrchedd a pellter yn ffactor, yna dylai’r teithiau hygyrch yma ateb eich gofynion. Gallwch gerdded ar hyd Llwybr Mawddach neu gymryd taith fer ar hyd llwybr pren Traeth Benar. Yr hyn sy’n uno’r llwybrau yma yw eu bod i gyd wedi eu dylunio gyda hygyrchedd mewn golwg. Mae’r teithiau yma yn gymharol fyr o ran pellter ac mae rhannau yn addas ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn. Maent hefyd yn addas ar gyfer pramiau. Mae Llwybr Mawddach yn le delfrydol i feicwyr ac yn cael ei adnabod fel un o lwybrau gorau Prydain. Mae’r rhan fwyaf o’r teithiau yma yn cynnwys cyfleusterau gerllaw megis meysydd parcio, byrddau picnic a toiledau.

Llwybr Mawddach

Llwybr Mawddach - Llwybr Mynediad i Bawb

Lleolir y llwybr hwn yn ne Parc Cenedlaethol Eryri, a chaiff ei ystyried yn un o lwybrau gorau Prydain, ar gyfer beicwyr yn ogystal â cherddwyr.

Distance: 9 milltir - 15km (un ffordd)

« mwy o fanylion
Llwybr Dôl Idris

Llwybr Dôl Idris - Llwybr Mynediad i Bawb

Beth am dro hamddenol mewn parcdir hardd ar odre Cadair Idris yn ne'r Parc Cenedlaethol?

Distance: Tua 1.25kn o lwybr hygyrch

« mwy o fanylion
Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn

Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn - Llwybr Mynediad i Bawb

Llwybr anturus yw hwn, na ddylid ei ddilyn oni bai fo’r sawl sydd yn ei defnyddio yn teimlo yn gwbl hyderus. Dylid cymryd gofal wrth deithio ar hyd y llwybr – yn enwedig wedi tywydd garw.

Distance: 2 milltir - 3.2km (un ffordd)

« mwy o fanylion
Llwybr Pren Traeth Benar

Llwybr Pren Traeth Benar, Harlech - Llwybr Mynediad i Bawb

Saif y llwybr hwn ger y traeth, rhwng Harlech ac Abermaw. Mae'r llwybr yn arwain o'r maes parcio i'r traeth.

Distance: Tua 200 metr

« mwy o fanylion
Llwybr Pren Llyn Cwellyn

Llwybr Pren Llyn Cwellyn - Llwybr Mynediad i Bawb

Mae'r llwybr pren hygyrch yma wedi ei leoli ar lan Llyn Cwellyn.

Distance: Tua 450m o lwybr hygyrch

« mwy o fanylion
Llwybr Foel Ispri, Dolgellau

Llwybr Foel Ispri, Dolgellau - Llwybr Mynediad i Bawb

Ar y llwybr hwn, gallwch fwynhau golygfeydd trawiadol o aber yr afon Mawddach oddi ar un o lwybrau uchaf Cymru sy’n addas i gadeiriau olwyn. Mae tua 300 metr o lwybr addas i gadeiriau olwyn.

Distance: 300m o lwybr hygyrch

« mwy o fanylion
Bala

Bala - Taith Llyn, Afon a Thref - Llwybr mynediad i bawb

Mae’r llwybr hamdden yma yn wych er mwyn mwynhau awyrgylch tref hanesyddol y Bala a’r dalgych. Dechreuwch ar flaendraeth Llyn Tegid gan fwynhau awyrgylch hamddenol y llyn, y man perffaith am bicnic cyn neu ar ddiwedd eich taith.

Distance: 2 milltir - 3.25 km

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)