Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cwestiynau Cyffredin Ymweld

Beth sydd ar agor ar hyn o bryd?

Mae manylion am y diweddaraf ar gyfyngiadau COVID-19 yng Nghymru yn cael ei ddiweddaru yn gyson ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rwyf eisiau dringo'r Wyddfa, ble allai ganfod mwy o fanylion?

Mae gennym dudalen am gwestiynau cyffredinol perthnasol i'r Wyddfa a Phen y Pass yma.

Bla gai aros?

You must pre-book and plan your trip to Snowdonia in advance. Not all accommodation providers are fully open and many have restrictions due to social distancing requirements. More information here.

Mae'n rhaid i chi drefnu eich taith i Eryri o flaen llaw. Nid yw pob darparwyr llety ar agor yn llawn ac mae gan lawer gyfyngiadau oherwydd anghenion ymbellhau cymdeithasol. Mwy o wybodaeth yma.

Allai wersylla yn unrhywle?

Na. Mae'n rhaid i chi drefnu eich ymweliad o flaen llaw ac archebu man gwersylla ar safle priodol. Mae'n drosedd i wersylla heb ganiatâd perchenog tir. Ni allwch barcio mewn meysydd parcio neu gilfannau er mwyn aros dros nos. Mwy o wybodaeth yma.

Ydi'r toiledau ar agor?

Mae'r holl doiledau o dan ofalaeth yr Awdurdod a'r Cynghorau ar agor ac maent yn cael eu glanhau yn amlach na'r arfer, Nodir NAD yw'r toiledau ar gopa'r Wyddfa yn Hafod Eryri ar agor eleni, a ni fydda nhw'n agor am weddill y flwyddyn.

Yw'r trên yn mynd i gopa'r Wyddfa

Mae Rheilffordd Yr Wyddfa yn gwmni preifat a gellir canfod yr holl fanylion ar eu gwefan.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)