Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Aros yn Eryri

Rydym yn eich croesawu i fwynhau, darganfod a chael eich ysbrydoli gan yr hyn sydd gan Eryri i’w gynnig. Gyda nifer fawr o wahanol brofiadau yn eich disgwyl yma o bentrefi arfordirol moethus i arosiadau fferm fwy gwladaidd. O glampio a thai bynciau o safon uchel, i feysydd gwersylla sylfaenol. Mae gan Eryri rai lleoedd anhygoel i aros i weddu pob cyllideb.

Mae’n bwysig cofio bod Eryri yn denu niferoedd uchel o ymwelwyr ac mae’n debygol o fod yn haf prysur arall yn y Parc Cenedlaethol. Argymhellir yn gryf i archebu ym mhell o flaen llaw.

Glampio

Mae llefydd aros  moethus Eryri i’w cael yn aml yn y lleoliadau mwyaf syfrdanol. Gwnewch eich taith yn arbennig gyda phrofiad llety unigryw.

O bodiau, i iwrtiau, neu thipi, mae yna ddewis helaeth o safleoedd glampio. Nid oes angen i chi aros o fewn y Parc, gan fod digon o ddewisiadau ar y cyrion hefyd.

Gwersylla

Os ydych chi'n chwilio am brofiad gwersylla mwy sylfaenol, agos at natur, mae rhwydwaith helaeth o feysydd gwersylla yn cynnig yr union beth.

Fodd bynnag, ni chaniateir campio gwyllt yn unlle yn Eryri oni bai fod caniatâd wedi cael ei roi yn benodol gan y tirfeddianwr neu ffermwr. Ni chaniateir gwersylla mewn meysydd parcio neu ar ymyl y ffordd o gwbl.

Gwersylla gwyllt yn Eryri

Canllawiau i gartrefi modur a camperfans

Llety

Mae aros mewn gwesty yn ffordd wych o ddarganfod Eryri. Beth am adael eich car ar ôl yn y gwesty a gwneud y gorau o drafnidiaeth gyhoeddus, neu logi beic i brofi'r gorau o dirweddau a phrofiadau diwylliannol Eryri?

Pen y Pass (© YHA)

Pen y Pass (© YHA)

Rhywbeth syml

I’r rhai ohonoch sydd yn ffafrio ffyrdd symlach o aros yn Eryri, beth am archebu lle mewn un o’r nifer fawr o hosteli a thai bynciau sydd ar hyd a lled y Parc?

Hunan Arlwyo

Mae aros mewn bwthyn allan yn y wlad neu dy mewn pentref yn ffordd wych o allu mynd allan i ganfod beth sydd yn gwneud Eryri mor arbennig. Dyma erthygl dda i’ch helpu i ddewis eich ymweliad perffaith:

www.sts-holidays.co.uk

Mae rhestr eang o lefydd i aros ar gael ar wefan Eryri Mynyddoedd a Môr

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)