Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cartrefi modur a Camperfans

Gall teithio mewn cartref modur neu camperfan fod yn ffordd wych o ddarganfod llawer o wahanol leoliadau yn Eryri a'r ardaloedd cyfagos o fewn un daith!

Rydyn ni am i chi allu gwneud y gorau o'ch ymweliad ag Eryri, a mwynhau orau ag y gallwch. I wneud hynny mae yna rai pethau pwysig i chi eu gwybod cyn eich ymweliad:

Lle i aros a chael mynediad at gyfleusterau?

Yn Eryri a'r ardaloedd cyfagos mae gennym amrywiaeth eang o safleoedd camperfan / tai modur yn barod i'ch croesawu. Mae yna safleoedd sy'n cynnig gwahanol lefelau o gyfleusterau ar wahanol ystodau prisiau, felly mae rhywbeth at ddant anghenion pawb!

Byddwch yn ystyriol a chaniatáu i bawb fwynhau heddwch a llonyddwch Eryri trwy beidio â gwersylla ar ochrau ffyrdd nac mewn cilfanau. Cefnogwch fusnesau lleol trwy ddefnyddio meysydd gwersylla swyddogol.

Mae'n bwysig cofio bod meysydd gwersylla yn archebu at eu heithaf yn gyflym, felly mae'n rhaid i chi gynllunio a rhag-archebu ymhell ymlaen llaw cyn i chi ddechrau ar eich taith. Yma fe welwch restr o wefannau camperfan / cartrefi modur lle gallwch archebu eich arhosiad nawr.

* Sylwch na chaniateir aros dros nos ym meysydd parcio Parc Cenedlaethol Eryri.

Archebwch faes gwersylla o flaen llaw (© APCE)

Archebwch faes gwersylla o flaen llaw (© APCE)

Dyma rai dolenni a allai fod yn ddefnyddiol i chi cyn eich taith:

The Camping & Caravanning Club

Caravan & Motorhome Club

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)