Ymweld ag Eryri

Beddgelert

alt=

Llyn Tegid

Llyn Tegid

Llyn Tegid (© Kevin Richardson)

Wardeiniaid y Llyn

Daw miloedd o bobl i fwynhau Llyn Tegid bob blwyddyn – boed hynny i gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr ar y llyn, i fwynhau ei golygfeydd ysblennydd neu i fwynhau’r golygfeydd o’r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus o’i amgylch.

Er mwyn sicrhau bod ymwelwyr yn cael y gorau o Lyn Tegid, ac er mwyn gwarchod y llyn rhag difrod, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cyflogi un Warden llawn amser, ac yn ystod tymor yr haf cyflogir Warden Tymhorol yn ychwanegol. Mae Canolfan y Wardeiniaid ar Flaendraeth Llyn Tegid, ger y maes parcio talu ac arddangos.

Yn ystod y gwanwyn a’r haf bydd y Wardeiniaid yn brysur yn cynghori ymwelwyr ynghylch defnydd diogel a chyfrifol o’r llyn, yn ogystal â gofalu am yr amryw o safleoedd APCE o’i amgylch. Maent yn cynorthwyo perchnogion tir o amgylch y llyn, ac yn cydweithio’n agos â’r ysgolion lleol. Mae’r Wardeiniaid yn gyfrifol am ardaloedd y tu hwnt i Lyn Tegid hefyd, ac i’w gweld yn patrolio ardaloedd Llanuwchllyn, Llanycil, Llangower a Llandderfel.

Canolfan Wardeiniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Blaendraeth Llyn Tegid, Ffordd Pensarn, Y Bala, Gwynedd. LL23 7SR

Ffôn/Ffacs: 01678 520 626

Ebost: arwel.morris@eryri-npa.gov.uk

Gwegamera Llyn Tegid

Isod gweler llun byw o Lyn Tegid sydd i'w weld o adeilad y Warden, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sydd ar lan y llyn. Mae'r llun yn cael ei ddiweddaru bob 5 munud.

Er mwyn gweld y llun diweddaraf, cliciwch y botwm adnewyddu.

Gwegamera Llyn Tegid

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)