Ymweld ag Eryri

Beddgelert

alt=

Beddgelert

Beddgelert

Beddgelert (© APCE)

Chwedl Gelert

Roedd Gelert y ci yn gwarchod babi ei feistr, y Tywysog Llywelyn, rhag blaidd anferth. Pan ddychwelodd y Tywysog o'r helfa, gwelodd waed ar y ci, ac nid oedd yn gallu gweld ei fab yn unman. Felly lladdodd y Tywysog ei gi Gelert am ei fod yn credu mai ef oedd yn gyfrifol am ladd ei fab. Wrth i Gelert ddisgyn, clywodd y Tywysog gri ei fab, a chafodd hyd iddo'n ddiogel, a'r blaidd yn farw gerllaw iddo. Yn ôl yr hanes, ni wenodd y Tywysog wedi hynny oherwydd ei fod wedi dychryn am yr hyn a wnaeth. Enwir y pentref er anrhydedd i'r ci dewr hwn.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)