Ymweld ag Eryri

Beddgelert

alt=

Llefydd i Ymweld â Nhw

Mae nifer o lefydd diddorol iawn i ymweld â hwy yn Eryri gan gynnwys pentrefi a threfi bach hyfryd wedi'u hamgylchynu gan fynyddoedd mawr.

Map ‘Llefydd i’w Hymweld’ CNC

Ymwelwch a map ‘Llefydd i’w Hymweld’ Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) sy’n rhoi gwybodaeth ar lefydd CNC i’w gweld yn ogystal a dangos pa waharddiadau a chyfyngiadau sydd mewn grym (ac a fydd mewn grym yn y dyfodol) ar dir agored. Mae hefyd yn dangos llwybrau cenedlaethol a Llwybr Arfordir Cymru a dolenni at wefannau perthnasol.

« map ‘Llefydd i’w Hymweld’ CNC

Harlech

Harlech

Yn swatio ar odre'r Rhinogydd, tref fechan hardd yn edrych dros Fae Ceredigion yw Harlech. Yng nghysgod ei bryniau a'i chastell canoloesol, mae Harlech yn un o drysorau cudd Eryri.

« mwy o fanylion
Dolgellau

Dolgellau

Yn swatio ar odre Cader Idris ac ar lan yr afon Wnion, mae'r hen dref farchnad fechan hon yn ne'r Parc Cenedlaethol yn llawn hanes a diwylliant.

« mwy o fanylion
Bala a Llyn Tegid

Bala

Tref farchnad unigryw ar lan gogledd ddwyrain Llyn Tegid yw'r Bala. Wedi ei hamgylchynu gan fynyddoedd yr Aran, yr Arenig a'r Berwyn mae'r dref fechan hon yn y Parc Cenedlaethol yn gadarnle i'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig.

« mwy o fanylion
Blaenau Ffestiniog

Ffestiniog

Gyda mynyddoedd mawreddog y Moelwynion yn llenwi'r tirlun, a thomenni gwastraff llwydlas y chwareli yn gyferbyniad llwyr rhwng natur a diwydiant - mae gan y gongl hon o Eryri gymeriad arbennig ei hun...

« mwy o fanylion
Beddgelert

Beddgelert

Pentref hardd sydd heb ei ddifetha ym mynyddoedd Parc Cenedlaethol Eryri yw Beddgelert. Mae'n bentref bychan a chyfeillgar sy'n cynnig amrediad eang o fwynderau, gan gynnwys cyfleusterau llety da, siopau anghyffredin, Canolfan Groeso ac atyniadau hanesyddol.

« mwy o fanylion
Llyn Tegid

Llyn Tegid

Gorwedda Llyn Tegid i’r de orllewin o dref y Bala, rhwng mynyddoedd y Berwyn, yr Aran a’r Arenig. Yn 4 milltir o hyd a hyd at ¾ milltir o led, hwn yw llyn naturiol mwyaf Cymru. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw perchennog y llyn sy’n ei reoli fel adnodd hamdden, ond hefyd yn gwarchod y llyn a’i fioamrywiaeth arbennig.

« mwy o fanylion
Canolfan Ogwen

Ogwen

Un o safleoedd mwyaf poblogaidd yr Awdurdod yw Canolfan Warden Ogwen yn Nant Ffrancon, yng ngogledd y Parc Cenedlaethol. Fe’i amgylchynir gan gadwyni o fynyddoedd ysblennydd y Carneddau a’r Glyderau, a bydd oddeutu 300,000 yn ymweld â’r ardal bob blwyddyn.

« mwy o fanylion

Map Llefydd i'w Hymweld (© APCE)

Map Llefydd i'w Hymweld (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)