Ogwen

Llyn Ogwen

alt=

FAQ

Beth mae hi’n gaddo fel tywydd?

Mae sgrin byw gyda chysylltiad i’r 'Met Office' ar yr adeilad. Mae croeso i chi ei ddefnyddio er mwyn addasu eich taith / gweithgaredd.

A’i dyma’r ffordd i fyny’r Wyddfa?

Mae posib cerdded i gopa’r Wyddfa o Ogwen ond nid ar chwarae bach ac mae angen digon o offer, diod ac amser arnoch. Er mwyn astudio’r llwybrau ymlaen llaw, edrychwch ar ein tudalen llwybrauar y wefan neu ceisiwch gopi map OS o’r ardal, rhif OL17.

Oes modd i mi gerdded fy nghi ar y llwybrau?

Mae modd i chi fynd â’ch ci gyda chi am dro, ond rhaid sicrhau ei fod ar dennyn gydol yr amser. Am fwy o wybodaeth am reolau cŵn yn y parc, cliciwch yma.

Pa mor bell yw Llyn Idwal o’r maes parcio?

Mae taith 1km o’ch car at lan Llyn Idwal. 5km yw hyd y daith os ydych am gerdded o’i gwmpas.

Oes caffi eistedd i lawr yn Ogwen?

Fe allwch brynu byrbrydau ar safle Ogwen. Mae’r safleodd eistedd i lawr agosaf yng Nghapel Curig neu Bethesda.

Cofiwch bod y Côd Cefn Gwlad yn gymwys yma fel ym mhobman arall yn Eryri.

Header image - Cwm Idwal (© Crown copyright (2014) Visit Wales)