Snowdonia National Park strapline

Ogwen

Llyn Ogwen

alt=

Gwybodaeth

Parcio

Codir y taliadau canlynol yn y maes parcio;

4 awr - £2.50
Trwy'r dydd - £5.00
Deiliaid Bathodyn Glas - Am Ddim

Mae nifer cyfyngedig o safleodd parcio am ddim am arhosiad o 20 munud neu lai

Cyfleusterau

Mae toiledau a chawod y safle ar agor 24 awr y dydd

Gall Bar Byrbryd Ogwen, sydd wedi ei leoli yng nghanol yr adeilad gynnig amrywiaeth o luniaeth megis diodydd, pastai, brechdanau a chacenni lleol.

Mae ein ystafell dehongli wedi ei leoli ar ochr chwith yr adeilad, yma mae nifer o ffilmiau ar ddangos yn ogystal a sgriniau rhyngweithiol a model 3D o Gwm Idwal. Mae'n le arbennig i ddysgu mwy am hanes a chadwraeth y warchodfa.

Yma mae Pencadlys Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal ac ar achlysuron mae wardeiniaid APCE yn gweithio yma. Fodd bynnag oherwydd natur gwaith wardeinio, ni ellir sicrhau presenoldeb yma yn ystod holl oriau craidd.

Gwasanaeth Bws Sherpa'r Wyddfa

Mae nifer cyfyngedig o fwsiau yn mynd heibio Ogwen, cofiwch wneud nodyn o'r amserlen

cyn eich taith.

Bwthyn Ogwen

Mae Bwthyn Ogwen wedi bod yn adnabyddus i gerddwyr, dringwyr ac ymwelwyr yn gyffredinol ers blynyddoedd maith. Prynwyd yr eiddo yn 2014 gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a mae eu wardeiniaid i'r Carneddau a'r Glyderau wedi eu lleoli yma.

Mae gan yr Outward Bound Trust hefyd ganolfan yma sy'n le perffaith ar gyfer rhedeg cyrsiau awyr agored heriol ar gyfer plant ac oedolion ifanc.

Manylion Cyswllt

Simon Rogers
Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal
E-bost:simon.rogers@nationaltrust.org.uk
Ffôn:07917215253

Header image - Cwm Idwal (© Crown copyright (2014) Visit Wales)