Snowdonia National Park strapline

Ogwen

Llyn Ogwen

alt=

Dyfodol Cwm Idwal

Un o’r sialensau mwyaf sydd yn wynebu dyfodol bregus ac unigryw Cwm Idwal yw newid hinsawdd. Dyma un o brif bryderon gwyddonwyr a gall olygu effeithiau hir-dymor ar amgylchedd a bioleg y byd. Credir bod y byd yn cynhesu ar gyfradd o 0.3°C pob degawd a chan fod Cwm Idwal yn gartref unigryw i blanhigion Arctig-Alpaidd a’u bod wedi goroesi yma ers yr Oes Iâ diwethaf, gall cynnydd yn nhymeredd yr ardal gael effaith drychinebus ar y rhywogaethau yma.

Mae astudiaeth diweddar gan Brifysgol Northumbria o astudiaeth o’r haul yn cynnig bod dau symudiad gwahanol yn ei grombil a phan fydd y ddau yn llifo yr un pryd mi fydd ‘oes iâ bychain’ yn datblygu yn y 2030au! Amser a ddengys os daw’r ddamcaniaeth yma’n wir, ond mi fydd yn newyddion calonogol i blanhigion Arctig-Alpaidd Cwm Idwal.

Guto Roberts, Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal yn siarad a chriw ger Llyn Idwal (© APCE)

Guto Roberts, Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal yn siarad a chriw ger Llyn Idwal (© APCE)

Ond nid newid hinsawdd yw’r unig fygythiad i Gwm Idwal. Rydym ni fel pobl hefyd yn fygythiad. Does dim ond angen edrych ar y nifer o ymwelwyr sy’n camu’r Cwm i sylwi bod ein presenoldeb yn ddigon i amharu ar y lle. Mae’n rhaid i ni fod yn hynod ofalus ein bod yn gwarchod ac yn gwylio ble rydym yn troedio fel nad ydym yn gor-erydu’r dirwedd ac yn dinistiro’r planhigion arbennig yma. Dyma brif rheswm pam ddylid cadw at y llwybrau nodedig.

Felly cofiwch am y bygythiadau hyn wrth ymweld â Chwm Idwal. Cofiwch, mwynhewch a gwerthfawrogwch!

Header image - Cwm Idwal (© Crown copyright (2014) Visit Wales)