Snowdonia National Park strapline

Ogwen

Llyn Ogwen

alt=

Gofalu Am

Ar yr olwg gyntaf mae’n debyg nad yw planhigion Cwm Idwal yn wahanol i’r rheini yn sawl cwm arall yn Eryri. Er hyn, wrth edrych yn fanylach mae nifer o’r clogwyni, creigiau a chilfachau yn cynnal rhywogaethau artig-alpaidd, rhywogaethau sydd i’w gweld yn bennaf yng ngwledydd yr Artig ac uchelfannau ardaloedd mynyddig. Mae angen hinsawdd oer ar y planhigion yma, a mannau lle nad oes rhaid iddyn nhw gystadlu â rhywogaethau sy’n ffynnu mewn amgylchedd mwynach.

Trysorau yw’r rhain, trysorau sydd yn bwysig i’w gwarchod yn ogystal â’u hedmygu. Gan fod y planhigion hyn yn tyfu gan amlaf yng Ngwlad yr Iâ, Sgandinafia ac ucheldiroedd gogledd yr Alban, mae’r ffaith eu cant eu canfod yng Nghwm Idwal yn syfrdanol ac o ddiddordeb arbennig i wyddonwyr naturiaethol.

Gan fod nifer o wynebau’r creigiau yn gwynebu’r gogledd neu’r gogledd ddwyrain, prin iawn y mae’n nhw yn lygaid yr haul. Drwy feddiannu tiroedd oeraf y Cwm, mae’r rhywogaethau prin yma yn ffynnu.

Gwelwn hefyd bod nifer o blanhigion amrywiol yn tyfu yn islaw yn y Cwm, ger Llyn Idwal ei hun. Mae planhigion arbennig a mwsogl i’w gweld yn ffynnu ger ac yn nwr oer y Llyn. Ar hyd corsydd llethrau’r Cwm mae’r plu gweunydd yn dawnsio i sisial y gwyntoedd. Dim ond planhigion caled sydd yn sicrhau bywoliaeth yn erwau garw’r Cwm yma.

Header image - Cwm Idwal (© Crown copyright (2014) Visit Wales)