Ogwen

Llyn Ogwen

alt=

Cynefin Pwysig

Cwm Idwal oedd y safle cyntaf yng Nghymru i gael ei ddynodi’n Warchodfa Natur Genedlaethol. Mae’r safle’n hynod bwysig yma yn Eryri oherwydd y planhigion a llystyfiant prin sydd yn ffynnu yma. Yn 60au a 70au’r ganrif ddiwethaf neilltiwyd darnau o dir Cwm Idwal i atal defaid rhag pori. Yma mae’r grug, plu’r gweunydd, llafn y bladur a nifer o rywogaethau yn tyfu ac mae’n gynefin gwahanol iawn i’r glaswelltiroedd o amgylch y cwm.

Bygythiad i’r planhigion hyn yw pori, ac fe gymrodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y cam dramatig o gadw defaid allan o’r Warchodfa. Roedd y fenter hon mewn cydweithrediad ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn adlewyrchu cydnabyddiaeth o bwysigrwydd y safle a’r angen i atal gor-bori. Am nad oes terfynau naturiol yn gwahanu’r cynefinoedd, cafodd ffermwr lleol ei gyflogi i gadw defaid crwydrol o’r safle.

Cwm Idwal (© APCE)

Cwm Idwal (© APCE)

Header image - Cwm Idwal (© Crown copyright (2014) Visit Wales)