Ogwen

Llyn Ogwen

alt=

Cwm Idwal

Mae Cwm idwal yn un o'r mannau arbennig hyn sy'n adnabyddus am ei diddordebau gwyddonol, o'r amrywiol fathau o greigiau a phriddoedd i'r planhigion sy'n unigryw i'r ardal. Mae olion Oes yr Iâ yn amlwg i'r llygaid, y cyfnod yma ffurfiwyd tirlun Cwm Idwal ac mae wedi gadael enghreifftiau o ddaearyddiaeth, daeareg a llystyfiant y gallwn edmygu hyd heddiw.

Sefydlwyd y gwarchodle hwn, y cyntaf yng Nghymru, yn 1954. Adeiladwyd llwybr natur o gwmpas y llyn er mwyn ceisio cyflwyno rhai o nodweddion yr ardal i ymwelwyr. Mae manylion y daith i'w ganfod ar yr adran yma o dan 'Gweithgareddau'.

360 Golygfa banoramig o Cwm Idwal

360 Golygfa banoramig o Cwm Idwal

Diddorol yw canfod ystyr yr enw Idwal yma. Dyma esboniad sy’n cerdded ffin denau rhwng ffuglen a gwirionedd. Yn y G12 penderfynodd Owain, Tywysog Gwynedd, mai Nefydd Hardd ddylai fod yn gyfrifol am ei fab Idwal. Roedd Nefydd yn genfigennus o Idwal gan ei fod yn fachgen galluog ac nid oedd ei fab ef ei hun, Dunawd, yn gallu cystadlu gydag ef. Penderfynodd Nefydd wthio Idwal i’r llyn a’i foddi. Alltudiwyd Nefydd o Wynedd gan Owain a rhoddodd yr enw Idwal ar y llyn er cof am ei fab. Dywedir na welir aderyn yn hedfan uwchben wyneb y llyn a phan fydd storm yn y cwm, fe glywir wylo.

 • Mynd at Cwm Idwal

  Mynd at Cwm Idwal (© APCE)

 • Cwm Idwal

  Cwm Idwal (© APCE)

 • Pen yr Ole Wen

  Pen yr Ole Wen (© APCE)

 • Cwm Idwal and the Idwal Slabs

  Cwm Idwal and the Idwal Slabs (© SNPA)

 • Climbing on the Idwal Slabs

  Climbing on the Idwal Slabs (© SNPA)

 • Cwm Idwal

  Cwm Idwal from above (© SNPA)

 • Geifr gwyllt

  Geifr gwyllt (© APCE)

 • Siglen Fraith

  Siglen Fraith (Motacilla alba) (© APCE)

 • (© SNPA)

Header image - Cwm Idwal (© Crown copyright (2014) Visit Wales)