Snowdonia National Park strapline

Ogwen

Llyn Ogwen

alt=

Gweithgareddau

Wrth edrych ar harddwch golygfeydd Cwm Idwal, does dim syndod bod o gwmpas 120,000 o bobl yn troedio llwybrau'r dyffryn yn flynyddol.

Mae Cwm idwal yn hafan i bob math o ymwelwyr. Mae'r llwybr o gwmpas y llyn tua 5km o hyd ac yn addas ar gyfer y rhan fwyf o gerddwyr, tra gall eraill sydd ddim mor gyfforddus yn cerdded yr hyd yno wneud eu ffordd i fyny at lan y llyn (tua 1km o'r maes parcio). Dyw'r llwybr ddim yn addas fodd bynnag ar gyfer cadeiriau olwyn.

Mae Ogwen yn boblogaidd iawn ar gyfer ymweliadau addysg. Daw miloedd o ddisgyblion yn flynyddol gyda'u athrawon neu i gael eu tywys gan staff addysg Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri neu Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal. Mae'r ardal yn adnodd gwych i ddysgu am ddaearyddiaeth, daeareg a llystyfiant lleol.

Gall rhai a mwy o ddygnwch ddefnyddio Cwm Idwal fel cychwyn eu taith i'r mynyddoedd a'r bryniau. Nid yw'n ffordd draddodiadol i gopa'r Wyddfa, ond caiff ei ddefnyddio'n aml i gyrraedd uchelfannau Tryfan, Pen yr Ole Wen a'r Glyderau yn ogystal ac eraill, maent yn lwybrau amgen gwych, ac mae'r golygfeydd o'r brig ar ddiwrnodau clir yn hudol.

Caiff Cwm Idwal ei ddefnyddio hefyd ar gyfer dringo creigiau, er rydym yn atgoffa'n garedig i bobl gofio bod yn ofalus ac yn ystyriol o'r ardal o'u cwmpas. Ceir mwy o fanylion yn y fidio islaw.

Header image - Cwm Idwal (© Crown copyright (2014) Visit Wales)