Ymweld ag Eryri

Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog

alt=

Canolfannau Hamdden

Pan nad yw'r tywydd ar ei orau, mae nifer o gyfleusterau dan do ar gael yn y canolfannau hamdden yn Eryri. Ymysg yr amrywiaeth o gyfleusterau sydd ar gael y mae pyllau nofio, cyrtiau sboncen, cyrtiau badminton, ystafelloedd ffitrwydd, waliau dringo a neuaddau chwaraeon. Yng Nghanolfan Hamdden y Pafiliwn yn Abermaw mae adran chwarae meddal ar gyfer plant dan 5 oed.

Bro Dysynni, Tywyn

Cyfleusterau: Pwll nofio (25m x 11m), Neuadd chwaraeon gyda 4 cwrt badminton, 2 gwrt sboncen, Ystafell stêm, Sawna, Ystafell ffitrwydd, Cyrtiau tenis y tu allan, Cae chwarae pob tywydd maint llawn, wedi ei oleuo, Caffi.

Oriau Agor:

Dydd Llun: 09:00 - 21:00, Dydd Mawrth: 09:00 - 21:00, Dydd Mercher: 09:00 - 21:00, Dydd Iau: 09:00 - 21:00, Dydd Gwener: 09:00 – 20:00, Dydd Sadwrn: 10:00 – 15:00, Dydd Sul: 10:00 – 15:00

Bydd yr oriau agor yn newid yn ystod gwyliau'r ysgol - cysylltwch â'r ganolfan am ragor o fanylion.

Cyfeiriad: Bro Dysynni Leisure Centre, High Street, Tywyn, Gwynedd. LL36 9AD

Ffôn: 01654 711763 / 01654 710167
Ebost: canolfanhamddentywyn@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk

Plas Ffrancon, Bethesda

Cyfleusterau: Ystafell ffitrwydd, Neuadd chwaraeon, 2 gwrt sboncen, 2 ystafell aml-bwrpas, Cae pob tywydd awyr agored, maint Olympaidd, Caffi

Oriau Agor:

Dydd Llun: 09:00 - 22:00, Dydd Mawrth: 09:00 - 21:00, Dydd Mercher: 09:00 - 22:00, Dydd Iau: 09:00 - 22:00, Dydd Gwener: 09:00 - 20:00, Dydd Sadwrn: 09:00 - 17:00, Dydd Sul: 10:00 - 16:00

Cyfeiriad: Canolfan Hamdden Plas Ffrancon, Ffordd Newydd Coetmor, Bethesda, Gwynedd. LL57 3DT

Ffôn: 01248 601515
Ebost: canolfanhamddenplasffrancon@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk

Canolfan Hamdden Arfon

Cyfleusterau: 2 bwll nofio (25m x 10m a 12m x 10m)
Ystafell newid teulu ar gael
Neuadd chwaraeon gyda 4 cwrt badminton, sy'n addas ar gyfer pêl-fasged, pêl-rwyd, 5-bob-ochr a gemau cyffredinol
2 gwrt sboncen
Wal Ddringo
Ystafell iechyd ac ystafell codi pwysau
Neuadd gyffredinol
'VIBROGYM'
2 gwrt allanol 5-bob-ochr gyda llif olau
1 cwrt allanol 6-bob ochr gyda llif olau
Ystafelloedd ar gael ar gyfer cyfarfodydd / cyrsiau

Oriau Agor:

Dydd Llun: 09:00 - 22:30, Dydd Mawrth: 09:00 - 22:30, Dydd Mercher: 09:00 - 22:30, Dydd Iau: 09:00 - 22:30, Dydd Gwener: 09:00 - 22:30, Dydd Sadwrn: 09:00 - 19:30, Dydd Sul: 09:00 - 20:30

Cyfeiriad: Arfon Leisure Centre, Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1DU

Ffôn: 01286 676451
Ebost: arfonleisurecentre@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk

Pwll Nofio Bro Ffestiniog

Cyfleusterau: Pwll nofio

Oriau Agor:

Dydd Llun: 17:00 - 18:00, 19:00 - 20:00, Dydd Mawrth: 11:00 - 13:00, Dydd Mercher: 16:30 - 20:00, Dydd Iau: 16:30 - 18:00, 19:00 - 20:00, Dydd Gwener: Swimming lessons only, Dydd Sadwrn: Closed, Dydd Sul: 13:00 – 16:00

Cyfeiriad: Pwll Nofio Bro Ffestiniog, Wynne Road, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd. LL41 3DW

Ffôn: 01766 831066
Ebost: canolfanhamddenbroffestiniog@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk

Neuadd Bro Ffestiniog

Cyfleusterau: Neuadd chwaraeon, Ystafell ffitrwydd

Oriau Agor:

Dydd Llun: 12:30 - 20:00, Dydd Mawrth: 11:00 - 14:00, 10.00 - 20.00, Dydd Mercher: 13:00 - 20:00, Dydd Iau: 13:00 - 20:00, Dydd Gwener: 12:30 - 20:00, Dydd Sadwrn: Closed, Dydd Sul: 10:00 – 16:00

Cyfeiriad: Neuadd Chwaraeon Bro Ffestiniog, Heol Wynne, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd. LL41 3UF

Ffôn: 01766 831953
Ebost: CanolfanHamddenBroFfestiniog@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk

Penllyn, Y Bala

Cyfleusterau: Pwll nofio gyda llithren ddŵr, Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton), Sawna, Ystafell ffitrwydd, Ystafell gyfarfod, Caffi

Noder
O ganlyniad i adnewyddu’r ystafell ffitrwydd, bydd hi’n ofynnol i holl gwsmeriaid presennol y ganolfan ynghyd â chwsmeriaid newydd gael cyflwyniad ffitrwydd newydd. Cysylltwch â'r ganolfan am fwy o wybodaeth.

Oriau Agor:

Dydd Llun: 07:30 - 21:00, Dydd Mawrth: 07:30 - 21:30, Dydd Mercher: 07:30 - 21:00, Dydd Iau: 07:30 - 21:00, Dydd Gwener: 07:30 - 20:00, Dydd Sadwrn: 10:00 – 15:00, Dydd Sul: 10:00 – 16:00

Cyfeiriad: Canolfan Hamdden Penllyn, Pensarn Road, Bala, Gwynedd. LL23 7SR

Ffôn: 01678 521222
Ebost: CanolfanHamddenPenllyn@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk

Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog

Cyfleusterau: Pwll nofio (25m), a phwll nofio bach
Ystafell ffitrwydd
Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton)
2 gwrt sboncen
Sawna a chaban stêm
Ystafell gyfarfod
Stiwdio ddawns
4 cwrt tenis
Cae pob tywydd 5-bob-ochr

Oriau Agor:

Dydd Llun: 07:30 - 21:00, Dydd Mawrth: 07:30 - 21:30, Dydd Mercher: 07:30 - 21:00, Dydd Iau: 07:30 - 21:00, Dydd Gwener: 07:30 - 20:00, Dydd Sadwrn: 10:00 – 15:00, Dydd Sul: 10:00 – 16:00

Cyfeiriad: Canolfan Hamdden Glaslyn, Stryd y Llan, Porthmadog, Gwynedd. LL49 9HW

Ffôn: 01766 512711
Ebost: canolfanhamddenglaslyn@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk

Pwll Nofio Harlech

Cyfleusterau: Pwll nofio (25m)

Oriau Agor:

Mae’r oriau agor yn amrywio. Ewch i’w gwefan nhw am fwy o fanylion.

Cyfeiriad: Pwll Nofio Harlech, Ffordd y Traeth, Harlech, Gwynedd. LL46 2UG

Ffôn: 01766 780576
Ebost: harlechleisure@btconnect.com
Gwefan: http://harlechleisure.co.uk/cy/pwll/

Glan Wnion, Dolgellau

Cyfleusterau: Neuadd sy'n addas i'r rhan fwyaf o chwaraeon dan do, ac ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau
2 gwrt sboncen
Ystafell ffitrwydd
Sawna
2 ystafell gyfarfod
Canolfan ieuenctid gydag ystafelloedd cyfarfod, ystafell pŵl, ystafell snwcer ac ystafell gyfrifiaduron
Beicio sbin gyda 11 beic 'Pulse Fitness'
3 chwrt tenis y tu allan
1 cwrt pêl-fasged y tu allan
2 gwrt pêl-rwyd y tu allan

Oriau Agor:

Dydd Llun: 10:00 - 22:00, Dydd Mawrth: 10:00 - 21:30, Dydd Mercher: 10:00 - 21:00, Dydd Iau: 10:00 - 21:00, Dydd Gwener: 12:00 – 20:00*, Dydd Sadwrn: Ar Gau, Dydd Sul: 10:30 – 15:30

*ac eithrio dydd Gwener cyntaf pob mis ble byddir ar agor 10:00 - 20:00

Cyfeiriad: Canolfan Hamdden Glan Wnion, Ffordd Aran, Dolgellau, Gwynedd. LL40 1LH

Ffôn: 01341 423579
Ebost: CanolfanHamddenGlanWnion@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk

Y Pafiliwn, Abermaw

Cyfleusterau: Wal ddringo, Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton), Ystafell iechyd, Ystafell ffitrwydd, Adran chwarae meddal (i blant o dan 5 oed)

Oriau Agor:

Dydd Llun: 10:00 - 21:30, Dydd Mawrth: 12:00 - 19:00, Dydd Mercher: 10:00 - 21:00, Dydd Iau: 12:00 - 19:00, Dydd Gwener: 12:00 - 19:00, Dydd Sadwrn: Ar gau, Dydd Sul: 12:00 - 15:00

Cyfeiriad: Canolfan Hamdden Y Pafiliwn, Beach Road, Promenade, Barmouth, Gwynedd. LL42 1NF

Ffôn: 01341 280 111
Ebost: CanolfanHamddenAbermaw@gwynedd.llyw.cymru
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)