Ymweld ag Eryri

Golf Ball

alt=

Cyrsiau Golff

Mae rhai o'r cyrsiau golff yma yn Eryri ymysg y goreuon ym Mhrydain, gan gynnwys yr enwog Royal St David's yn Harlech. Mae tirwedd amrywiol Eryri yn cynnig y cefndir mwyaf trawiadol i chi ar gyfer dod yma i chwarae golff.

Royal St David’s, Harlech © Crown copyright (2014) Visit Wales

Royal St David’s, Harlech © Crown copyright (2014) Visit Wales

Clwb Golff Aberdyfi

Mae Clwb Golff Aberdyfi, a wobrwywyd yn Glwb Cymreig y Flwyddyn 2008, yn glasur o gwrs arfordirol gydag osgo cyfoes. Mae wedi’i leoli mewn ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, a chewch chwarae i gyfeiliant sŵn y tonnau’n torri a phrofi ambell chwystrelliad o’r môr.

Math o Gwrs: Arfordirol Tyllau: 18 Par: 71

Cyfleusterau: Tŷ Clwb gyda bar, lolfa ac ystafelloedd newid. Mae cyfleusterau llogi troli hefyd.

Cyfeiriad: Clwb Golff Aberdyfi, Ffordd yr Orsaf, Aberdyfi, Gwynedd. LL35 0RT

Ffôn: 01654 767493
Ebost: sec@aberdoveygolf.co.uk
Gwefan: www.aberdoveygolf.co.uk

Clwb Golff Dolgellau

Sefydlwyd Clwb Golff Dolgellau yn 1910, ac mae'n gwrs 9 twll byr hudolus gyda golygfeydd ysblenydd. Mae'r cwrs yng nghysgod mynyddoedd Cader Idris, ac mae'r 6 twll uchaf yn darparu golygfeydd anhygoel o aber y Fawddach a thu hwnt.

Math o Gwrs: Uwchdir Tyllau: 9 Par: 66

Cyfleusterau: Tŷ Clwb newydd mewn arddull Sgandinafaidd gyda bar, lle arlwyo, llety a siop golff. Hefyd mae lle i ymarfer chwarae golff.

Cyfeiriad: Clwb Golff Dolgellau, Ffordd Pen Cefn, Dolgellau, Gwynedd. LL40 2ES

Ffôn: 01341 42603
Ebost: info@dolgellaugolfclub.com
Gwefan: www.dolgellaugolfclub.com

Royal St David’s, Harlech

Mae Clwb Golff Royal St. David’s, sy’n enwog yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn un o brif gyrsiau golff Cymru. Mae’n darparu prawf golff llawn her mewn lleoliad arfordirol hyfryd dan gysgod Castell Harlech, a chyda mynyddoedd Eryri yn gefndir trawiadol i’r cwrs. Gwobrwywyd Royal St. David’s yn Glwb Cymreig y Flwyddyn 2010.

Math o Gwrs: Arfordirol Tyllau: 18 Par: 69

Cyfleusterau: Tŷ Clwb gyda bar, tŷ bwyta ac ystafelloedd newid. Hefyd mae siop golff a chyfleusterau llogi troli a bygi.

Cyfeiriad: Clwb Golff Royal St. David’s, Harlech, Gwynedd. LL46 2UB

Ffôn: 01766 780361
Ebost: sales@royalstdavids.co.uk
Gwefan: www.royalstdavids.co.uk

Clwb Golff Y Bala

Mae Cwrs Golff y Bala, a sefydlwyd gyntaf yn 1928 ac a ail-gynllunwyd yn helaeth yn 1973, yn gwrs 10-twll heriol iawn sy’n edrych dros Lyn Tegid (llyn naturiol mwyaf Cymru). Mae’r cwrs yn cynnig golygfeydd anhygoel o gefn gwlad Penllyn ac yn her i olffwyr o bob gallu.

Math o Gwrs: Uwchdir Tyllau: 10 Par: 66

Cyfleusterau: Tŷ Clwb gyda bar, arlwyaeth, ystafelloedd newid ac ystafell snwcer. Hefyd mae siop golff a lle ymarfer chwarae golff.

Cyfeiriad: Clwb Golff Y Bala, Penlan, Bala, Gwynedd. LL23 7YD

Ffôn: 01678 520359
Ebost: balagolf@btconnect.com
Gwefan: www.golffbala.co.uk

Clwb Golff Betws y Coed

Mae Clwb Golff Betws y Coed wedi’i leoli ar gyrion Betws y Coed, y pentref twristaidd poblogaidd. Gyda mynyddoedd Eryri yn gefndir trawiadol i’r cwrs a’r afonydd yn llifo ar hyd yr ymyl, dyma le hyfryd i ymlacio wrth chwarae rownd o golff.

Math o Gwrs: Doldir Tyllau: 9 Par: 32

Cyfleusterau: Tŷ Clwb gyda bar, lolfa ac ystafelloedd newid. Mae cyfleusterau llogi troli hefyd.

Cyfeiriad: Clwb Golff Betws y Coed, Ffordd Hen Eglwys, Betws y Coed, Conwy. LL24 0AL

Ffôn: 01690 710 556
Ebost: info@betws-y-coedgolfclub.co.uk
Gwefan: www.betws-y-coedgolfclub.co.uk/

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)