Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Pphilips)

alt=

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Sefydliadau Beicio

CTC
Elusen feicio cenedlaethol
Ffôn: 0844 736 8450 or 01483 238 337
Ffacs: 0844 736 8454 or 01483 237 051
Cyfeiriad: CTC, Parklands, Railton Road, Guildford, Surrey, GU2 9JX
Gwefan: www.ctc.org.uk

Llwybrau Beicio

Sustrans
Elusen flaenllaw yn y DU, gan alluogi pobl i wneud eu siwrneiau dyddiol ar ar droed, ar feic neu gludiant cyhoeddus.
Ffôn: 0845 113 00 65
Ebost: info@sustrans.org.uk
Gwefan: www.sustrans.org.uk

Llogi Beic

Beics Menai - Caernarfon
Ffôn: 01286 676804
Ebost: hire@beicsmenai.co.uk
Gwefan: www.beicsmenai.co.uk

Bird Rock Cycle Hire - Tywyn
Ffôn: 01654 712193
Ebost: mike@cefn-coch.co.uk

Beics Brenin
Coed y Brenin Forest Park, Dolgellau
Ffôn: 0845 6040845
Gwefan: www.beicsbrenin.co.uk

1MTB1 - Near Conwy
Ffôn: 01492 878771
Gwefan: www.1mtb1.co.uk

Beics Betws - Betws y Coed
Ffôn: 01690 710766
Ebost: info@bikewales.co.uk
Gwefan: www.bikewales.co.uk

Siopau Beic

Beics Betws - Betws y Coed
Ffôn: 01690 710766
Ebost: info@bikewales.co.uk
Gwefan: www.bikewales.co.uk

Dragon Bikes and Kites - Dolgellau
Ffôn: 01341 423008

Greenstiles - Dolgellau
Ffôn: 01341 423332

KK Cycles - Porthmadog
Ffôn: 01766 512310

R H Roberts Cycles - Y Bala
Ffôn: 01678 520252
Ebost: rhrcycles@uk2.net

Gwyliau Beicio

Trailkings
Ffôn: 07818 085120
Ebost: info@trailkings.co.uk
Gwefan: www.trailkings.co.uk

Tyred Out
Ffôn: 01690 760181
Ebost: enquiries@tyred-out.com

Clybiau Beicio

Energy Cycles - Clwb Beicio Gogledd Cymru
Gwefan: www.energycycles.co.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)