Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Pphilips)

alt=

Beicio a Beicio Mynydd

Eryri yw un o'r mannau mwyaf poblogaidd ym Mhrydain ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Mae pobl yn ymweld ag Eryri o bedwar ban byd i grwydro'r ardal ddramatig a hyfryd hon.

Mae Eryri yn enwog am y cyfleoedd di-ri sydd ar gael i fynd i gerdded a dringo, ond y mae yma hefyd rai o'r cyfleusterau beicio mynydd gorau yn y byd! Gyda'r arfordir a'r holl lynnoedd ac afonydd nid yw'n syndod fod chwaraeon dŵr a physgota yn boblogaidd iawn yma! Mae rhwydwaith eang o lwybrau ceffyl o fewn y Parc Cenedlaethol ar gyfer y rhai hynny sy'n mwynhau crwydro ar gefn ceffyl, ac mae yma glybiau golff o safon byd-eang. Ar ddiwrnod gwlyb, beth am fynd am dro i un o'r Canolfannau Hamdden i fwynhau'r amrywiaeth o gyfleusterau sydd ar gael ynddynt?!

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau awyr agored Eryri ewch i wefan Eryri Bywiol.

Llwybr Mawddach Trail

Llwybr Mawddach (© APCE)

Marin Trail, Gwydir

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion
Llwybr Mawddach

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion
Beddgelert Forest

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion
Penmachno Forest

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion
Lôn Gwyrfai

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion
Coed y Brenin

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion

Mynediad

Mae'n bwysig cofio bod y rhan fwyaf o’r tir ym Mharc Cenedlaethol Eryri dan berchenogaeth breifat ac yn cael ei ffermio’n breifat, ac mai dim ond trwy hawl Tramwy Cyhoeddus y ceir mynediad.

Yr Hawliau Tramwy ar gyfer beicwyr oddi ar y ffordd yw:

  • Llwybrau Ceffyl - Rhaid i feicwyr roi blaenoriaeth i gerddwyr a'r rhai sy'n marchogaeth.
  • RUPPS - (Ffyrdd a ddefnyddir fel Llwybrau Cyhoeddus) Fel rheol mae’r rhain ar gael yn gyfreithlon i feicwyr.
  • Ffyrdd Gwledig Annosbarthedig - Dangosir y rhain fel ffyrdd gwyn ar Fapiau Arolwg Ordnans, ond, gan fod ffyrdd preifat hefyd yn cael eu dangos yn y ffordd hon, cynghorir beicwyr i wirio eu statws ar y mapiau swyddogol a gedwir gan yr Awdurdod Priffyrdd.

Mae'n bwysig nodi:

  • Bod Llwybrau Cyhoeddus ar gyfer cerddwyr yn unig.
  • Nad oes hawl mynediad ar Dir Agored heb ganiatâd y tirfeddiannwr, ag eithrio lle mae llwybr ceffyl neu RUPP yn croesi'r tir.

Cadwch at Hawliau Tramwy os gwelwch yn dda.
Byddwch yn amharu llai ar ffermwyr a'u hanifeiliaid, anifeiliaid gwyllt, adar a phlanhigion.

Cofiwch ddilyn Rheolau Llwybr yr IMBA.
www.ridenorthwales.co.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)