Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Philips)

alt=

Beicio a Beicio Mynydd

Eryri yw un o'r mannau mwyaf poblogaidd ym Mhrydain ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Mae pobl yn ymweld ag Eryri o bedwar ban byd i grwydro'r ardal ddramatig a hyfryd hon.

Mae Eryri yn enwog am y cyfleoedd di-ri sydd ar gael i fynd i gerdded a dringo, ond y mae yma hefyd rai o'r cyfleusterau beicio mynydd gorau yn y byd! Gyda'r arfordir a'r holl lynnoedd ac afonydd nid yw'n syndod fod chwaraeon dŵr a physgota yn boblogaidd iawn yma! Mae rhwydwaith eang o lwybrau ceffyl o fewn y Parc Cenedlaethol ar gyfer y rhai hynny sy'n mwynhau crwydro ar gefn ceffyl, ac mae yma glybiau golff o safon byd-eang. Ar ddiwrnod gwlyb, beth am fynd am dro i un o'r Canolfannau Hamdden i fwynhau'r amrywiaeth o gyfleusterau sydd ar gael ynddynt?!

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau awyr agored Eryri ewch i wefan Eryri Bywiol.

Mynediad i Feicwyr

Mae'n bwysig nodi bod y rhan fwyaf o dir Parc Cenedlaethol Eryri yn dir fferm preifat, a dim ond ar rai Hawliau Tramwy Cyhoeddus mae mynediad i feiciau.

Mwy am fynediad i feicwyr
Llwybr Mawddach Trail

Llwybr Mawddach (© APCE)

Marin Trail, Gwydir

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion
Llwybr Mawddach

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion
Beddgelert Forest

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion
Penmachno Forest

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion
Lôn Gwyrfai

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion
Coed y Brenin

Pellter:

Amser:

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)