Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cystadleuaeth

Ydych chi eisiau cyfle ennill hamper o nwyddau gwerth dros £100?

Yr holl sydd angen ei wneud yw hoffi ein tudalen Facebook ac enwi'r pedwar man arbennig yma yn Eryri drwy ateb yn y blwch sylwadau ar y llun.

Er mwyn eich hysbysu ar gyfer cystadleuthau'r dyfodol a derbyn newyddion misol yr Awdurdod, tanysgrifiwch i'n cylchlythyr.

(© APCE & Croeso Cymru)

(© APCE & Croeso Cymru)

Telerau ac Amodau

  1. Mae'r gystadleuaeth yma yn cael ei chynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 
  2. Mae'r gystadleuaeth yma am ddim i'w ymgeisio. 
  3. Dim ond dinasyddion y DU fydd yn gymwys i guro'r wobr.  
  4. Nid yw staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gymwys i ennill. 
  5. Mi fydd pob ateb cywir yn cael ei dderbyn, mi fydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap a mi fyddwn yn cysylltu'n uniongyrchol a'r buddugwr.
  6. Mi fydd yr enillydd yn derbyn hamper gyda gwerth dros £100 o nwyddau, ni fydd yn bosib cyfnewid y wobr am arian.
  7. Dyddiad cau y gystadleuaeth yw 12.00 yh ar 16eg o Ragfyr 2019.
  8. Nid yw'r gystadleuaeth yma'n cael ei noddi, hyrwyddo, gweinyddu nac yn gysylltiedig a Facebook mewn unrhyw ffordd.
Hamper Nadolig

(© APCE / SNPA)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)