Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Ymweld ag Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn rhan arbennig o'r wlad lle mae pobl yn dod i ymlacio a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden mewn amgylchedd godidog.

Mae tirlun Eryri yn unigryw. Mae'r naw cadwyn o fynyddoedd yn gyfystyr â 52% o'r Parc ac yn cynnwys llawer o gopaon sydd dros 3,000 o droedfeddi (915m). Heblaw am harddwch a hyfrydwch ei fynyddoedd uchel, mae tirlun Eryri yn amrywiol iawn ac yn cynnwys ceunentydd afonydd serth, rhaeadrau a dyffrynnoedd gwyrdd. Mae coetiroedd derw, onnen, criafol a chyll i'w cael ledled y Parc tra bod aberoedd hardd afonydd Dyfi, Mawddach a Dwyryd a 23 milltir o arfordir a thraethau euraidd yn cyfrannu at gyfoeth cyffredinol y tirlun.

Bob blwyddyn mae mwy na 6 miliwn o ddyddiau ymweld yn cael eu treulio yma. Os ydych am ddod yma, mawr obeithiwn y bydd y rhan yma o'r safle yn eich helpu i drefnu'ch ymweliad a'i wneud yn fwy dymunol. Mae cyfle hefyd i chi ymweld ag un o'n Canolfannau Croeso ar eich cyrhaeddiad er mwyn canfod mwy am ein hardaloedd unigryw.

Taith Gerdded y Mis - Cylchdaith Llanberis

Cylchdaith Llanberis
Bethan Wynne Jones

1 Ionawr 2020

Dyma gylchdaith fendigedig sy’n mynd â chi drwy bentref bach Llanberis, dros yr Afon Goch ac am Gwm Brwynog ar lethau isaf yr Wyddfa. Ar ddiwrnod clir cewch olygfeydd anhygoel o’r Wyddfa, Elidir Fawr ac o’r pentref a Llyn Padarn. Bu Cwm Brwynog yn gartref i bobl am ganrifoedd ac fe welir nifer o adfeilion canoloesol a chynhanesyddol yma ac acw yno. Hyd yn oed mor ddiweddar â’r ganrif ddiwethaf roedd cymuned glos o tua 100 o bobl yn byw yma. Cadwch olwg am gapel Hebron cyn i chi groesi’r rheilffordd!

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)