Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Ymweld ag Eryri

Diweddariad Coronafeirws

Helpwch ni i warchod y Parc Cenedlaethol trwy ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Rhagor o wybodaeth ar ganllawiau diweddaraf Coronafeirws

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn fyd enwog am ei thirweddau garw, diwylliant Cymreig ac wrth gwrs mynydd uchaf Cymru - Yr Wyddfa.

Mae cymaint i'w ddarganfod yma, o'r cestyll hanesyddol a thraethau hudol Harlech, i wyrddni bregus y coedwigoedd glaw celtaidd hynafol.

Mi fydd cynllunio o flaen llaw yn hanfodol eleni. Felly ewch amdani a dechreuwch freuddwydio am eich hymweliad.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)