Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Ymweld ag Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn rhan arbennig o'r wlad lle mae pobl yn dod i ymlacio a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden mewn amgylchedd godidog.

Mae tirlun Eryri yn unigryw. Mae'r naw cadwyn o fynyddoedd yn gyfystyr â 52% o'r Parc ac yn cynnwys llawer o gopaon sydd dros 3,000 o droedfeddi (915m). Heblaw am harddwch a hyfrydwch ei fynyddoedd uchel, mae tirlun Eryri yn amrywiol iawn ac yn cynnwys ceunentydd afonydd serth, rhaeadrau a dyffrynnoedd gwyrdd. Mae coetiroedd derw, onnen, criafol a chyll i'w cael ledled y Parc tra bod aberoedd hardd afonydd Dyfi, Mawddach a Dwyryd a 23 milltir o arfordir a thraethau euraidd yn cyfrannu at gyfoeth cyffredinol y tirlun.

Bob blwyddyn mae mwy na 6 miliwn o ddyddiau ymweld yn cael eu treulio yma. Os ydych am ddod yma, mawr obeithiwn y bydd y rhan yma o'r safle yn eich helpu i drefnu'ch ymweliad a'i wneud yn fwy dymunol. Mae cyfle hefyd i chi ymweld ag un o'n Canolfannau Croeso ar eich cyrhaeddiad er mwyn canfod mwy am ein hardaloedd unigryw.

Taith Gerdded y Mis - Cylchdaith Craig y Penmaen

Cylchdaith Craig y Penmaen
Simon Roberts

1 Chwefror 2020

Dyma gylchdaith hamddenol sy’n clymu golygfeydd godidog o’r Rhinogydd a Llyn Trawsfynydd gydag awyrgylch caeedig Coed y Brenin. Dechreua’r daith o gapel Penstryd, cyn dringo yn raddol ar hyd ochr gorllewinol Craig y Penmaen. Mae’r daith yn dilyn Sarn Helen, yr hen ffordd Rufeinig mewn i Goed y Brenin, cyn croesi Afon Gain a dychwelyd ar hyd Cwm Cain i’r dwyrain o Graig y Penmaen.

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)