Plas Tan y Bwlch

Cwrs astudio Plast Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Ystafell De Dwyryd a'r Gerddi

Mae Plas Tan y Bwlch, Canolfan Astudio’r Awdurod ar gau nes yr hysbysir yn wahanol.

Mae Ystafell De Dwyryd wedi ei leoli yn heulfan ein teras, oddi yma mae golygfeydd anhygoel o Ddyffryn Ffestiniog i fyny at y coedwigoedd a’r mynyddoedd uwch ei phen.

Mae rhai o’r rhododendron trawiadol sy’n fframio’r afon droellog islaw bron yn 200 mlynedd oed.

Mae'r Ystafell De yn ddiweddglo perffaith i’ch ymweliad i’r gerddi, a pham lai ymestyn eich aros er mwyn cael edrych o gwmpas y tŷ a’r stablau a chanfod mwy am hanes Plas Tan y Bwlch ac ychydig am waith Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Golygfa o du allan i'r Ystafell De

Golygfa o du allan i'r Ystafell De (©APCE)

Golygfa o erddi Plas Tan y Bwlch yn edrych dros y Ddwyryd

Golygfa o erddi Plas Tan y Bwlch yn edrych dros y Ddwyryd (©APCE)

Oriau Agor

Gerddi: Yn ddyddiol, rhwng 10yb hyd 4yh.

Mynediad: Am ddim! £2 y pen am daith dywys

Cŵn: Mae hawl i gŵn fod ar dennyn yn y gerddi cyn belled bod y perchennog yn gwaredu unrhyw faw.

Ystafell De: Ar gau hyd nes yr hysbysir yn wahanol.

Tŷ: Ar gau hyd nes yr hysbysir yn wahanol.