Plas Tan y Bwlch

Gerddi Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cadw Gwenyn

Mae gwenyn wedi cael eu cadw ym Mhlas Tan y Bwlch ers ddechrau Mai 2012, pan ddechruwyd trafod cydweithio â Chymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd (CGM). Y prif nodau oedd rhoi cyfle i ddechreuwyr enill profiad yn gwenyna, darparu hyfforddiant a hyrwyddo gwenyna i gymuned ehangach.

Ar ôl tair blynedd o gynllunio ac adeiladu gofalus, mae ein 6 cwch yn ffynnu. Ymgymerwyd y gwaith gosod a chynnal y cychod gan y Tîm Gwenyna sef 13 o aelodau CGM, ac mae gwirfoddolwyr yn dal i’w gwarchod yn nawr.

Straen leol o wenyn mêl sy’n trigo yn y cychod, am eu bod yn dueddol o fod yn dywyllach na gwenyn ardaloedd cynhesach o'r Deyrnas Unedig. Mantais cadw'r gwenyn hyn yw eu bod yn wytnach (ac o bosib yn gryfach i wrthsefyll clefydau) na'u cefndryd, ac yn fwy cysurus yn ein hinsawdd ni.

Mêl wedi ei gynhyrchu gan wenyn Plas (©APCE)

Mêl wedi ei gynhyrchu gan wenyn Plas (©APCE)

Rhai o gychod gwenyn y Plas (©APCE)

Rhai o gychod gwenyn y Plas (©APCE)

Nid gwynt a glaw Meirionnydd yw’r lle mwyaf addas i gadw gwenyn yn y Deyrnas Unedig, ond mae’r agosrwydd at y grug a phlanhigion peilliog eraill ar lethrau’r fro yn golygu eu bod yn gallu cynhyrchu’r mêl melysaf tuag at ddiwedd tymor yr haf.

Yn ddiweddar rydym wedi bod yn cydweithio â CGM er mwyn cyhyrchu mêl yn fasnachol. Mae’r canlyniad wedi bod yn hynod lwyddiannus wrth i ni fedru cynhyrchu mêl sy’n dod a blys i’r gwefus sydd ar gael i’w brynu yn ein Canolfan Astudio. Dewch i’w prynu cyn iddynt ddiflannu!